Kontakt i upis

Kontakt i upis Foto: Goethe-Institut/Marija Piroški

Kontakt i upis

Zanimaju Vas naši kursevi ili želite dodatne informacije? Svratite u naše Odeljenje za kurseve i ispite, gde ćemo Vas rado lično posavetovati.

U Odeljenju za kurseve i ispite možete dobiti savet i pomoć u slučaju da želite da upišete kurs u Beogradu ili u Nemačkoj ili ako želite da polažete neki od naših ispita.

Radno vreme Odeljenja za kurseve i ispite:
ponedeljak–četvrtak
09.00–13.00
14.00–16.00
Upis
Upis na kurseve nemačkog se vrši lično u Odeljenju za kurseve i ispite. Molimo Vas da imate na umu da će Vaša prijava važiti tek nakon izvršene uplate i da pre toga, nažalost, nemate pravo na mesto na izabranom kursu.

Upis bez utvrđivanja nivoa znanja
Na kurs nemačkog jezika možete da se upišete direktno, bez utvrđivanja nivoa znanja 
  • ukoliko nemate nikakvo predznanje
  • ukoliko ste upravo kod nas pohađali kurs nemačkog jezika, čime smo već upućeni koji je Vaš nivo znanja.

Upis nakon utvrđivanja nivoa znanja
Na osnovu pismenog testa i razgovora sa nastavnikom utvrđujemo kakvo predznanje posedujete i pomažemo Vam da odaberete odgovarajući kurs. Nakon toga se odmah možete upisati u Odeljenju za kurseve i ispite.

Naš test za utvrđivanje nivoa znanja je besplatan i održava se po potrebi, uz prethodno zakazivanje (+381 11 4427115), od ponedeljka do četvrtka od 13.00 do 14.30 časova. 

Ukoliko Vam je potrebna potvrda sa testiranja za poslodavca ili neku drugu ustanovu, troškovi iste iznose 2.000,00 RSD.
Kursevi Cena kursa
Standardni kursevi
(8-14 polaznika)

60 NJ
33.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Kursevi za decu (9-12 godina)
45 NJ
25.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Kursevi za decu (7-8 godina)
30 NJ
25.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Kursevi za decu (predškolski uzrast)
20 NJ
18.500,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Onlajn kursevi A1.1, A1.2
8 nedelja
33.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Onlajn kursevi A2.1, A2.2
8 nedelja
33.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Onlajn kursevi B1.1, B1.2
16 nedelja
49.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Pripremni kurs za ispit sa
probnim ispitom A1, A2

10 NJ
7.500,- RSD
(u cenu je uključen materijal)
Pripremni kurs za ispit sa
probnim ispitom B1, B2

15 NJ
9.500,- RSD
(u cenu je uključen materijal)
Pripremni kurs za ispit sa
probnim ispitom C1, C2
15 NJ
11.500,- RSD
(u cenu je uključen materijal)
Kompakt kursevi
75 NJ
41.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Male grupe (5-7 polaznika)
40 NJ
33.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Nemački za medicinare
40 NJ
27.700,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Nemački za negovatelje
20 NJ
15.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Poslovni nemački
30 NJ
30.500,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Nemački za pravnike 
30 NJ
30.500,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
 
*U ovu cenu nije uključena cena udžbenika.

1. Opšti uslovi učešća

Goethe-Institut Beograd nudi kurseve za odrasle koji imaju najmanje 16 godina, za mlade 13-18 godina i decu od 6-12 godina.

2. Uslovi plaćanja

Uplata se vrši u gotovini i u celosti prilikom upisa.

3. Cene

3.1. Važi ona cena kursa koja je bila važeća u trenutku upisa na kurs.

3.2. Bankarske takse pri uplati kursa snosi sam polaznik.

4. Odustajanje

Ukoliko je polaznik sprečen da pohađa kurs, važe sledeći uslovi o odustajanju: 

4.1. Odustajanje se mora dostaviti u pismenoj formi Odeljenju za kurseve i ispite Goethe-Instituta Beograd. Uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime administrativnih troškova može biti vraćen isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati, a najkasnije do poslednjeg radnog dana pre početka kursa.


Posle početka kursa nije moguć povraćaj novca, osim u slučaju ozbiljnog razloga, npr. bolesti koja je potvrđena lekarskom dokumentacijom. U tom slučaju će biti vraćen novac za preostali fond časova umanjen za 10% od ukupne cene kursa na ime administrativnih troškova, a sve to isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati.

4.2. U slučaju otkazivanja kursa od strane Goethe-Instituta, vraća se puni iznos cene kursa.

5. Raspodela/broj učesnika

5.1. Raspoređivanje na određeni nivo kursa sledi na osnovu rezultata pismenog i usmenog testa. 

5.2. Naši kursevi imaju najmanje 8 a po pravilu najviše 14 učesnika. Ukoliko se do početka kursa prijavi premali broj polaznika, zadržavamo pravo da ga otkažemo ili da pomerimo početak kursa.

6. Dužnosti polaznika

Polaznik/polaznica kursa je dužan/dužna da poštuje važeći kursni i kućni red. U slučaju kršenja kursnog ili kućnog reda moguće je odstranjivanje polaznika sa kursa. U tom slučaju ne postoji mogućnost povraćaja novca.

7. Odgovornost Goethe-Instituta / Viša sila

Odgovornost Goethe-Instituta i njegovih saradnika ograničena je na štete prouzrokovane krajnje nemarnim ili namernim ponašanjem službenika ili saradnika Goethe-Instituta. Goethe-Institut takođe ne odgovara za nemogućnost pružanja svojih usluga usled više sile (npr. prirodne katastrofe, požara, službene naredbe kao i drugih okolnosti koji su van kontrole ugovornih stranaka).

8. Zaštita podataka

Polaznik/polaznica kursa saglasan/saglasna je da Goethe-Institut dobije i elektronski obradi njegove podatke radi pravilnog sprovođenja procedura prijave, obračuna i dokaza o uspehu na kursu.
Prilikom odustajanja od kursa, uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime administrativnih troškova može biti vraćen isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati, a najkasnije do poslednjeg radnog dana pre početka kursa.