Kontakt i upis

Kontakt i upis Foto: Goethe-Institut/Marija Piroški

Kontakt i upis

Zanimaju Vas naši kursevi ili želite dodatne informacije? Svratite u naše Odeljenje za kurseve i ispite, gde ćemo Vas rado lično posavetovati.


U Odeljenju za kurseve i ispite možete dobiti savet i pomoć u slučaju da želite da upišete kurs u Beogradu ili u Nemačkoj ili ako želite da polažete neki od naših ispita.
Upis
Upis na kurseve nemačkog se vrši
  • lično u Odeljenju za kurseve i ispite i plaća u gotovini.
  • onlajn na našoj veb stranici i plaća karticom (Visa ili MasterCard) ili po računu.
Molimo Vas da imate na umu da će Vaša prijava važiti tek nakon izvršene uplate i da pre toga, nažalost, nemate pravo na mesto na izabranom kursu.

Upis bez utvrđivanja nivoa znanja
Na kurs nemačkog jezika možete da se upišete direktno, bez utvrđivanja nivoa znanja
  • ukoliko nemate nikakvo predznanje.
  • ukoliko ste kod nas pohađali kurs nemačkog jezika, pa već imamo podatke o Vašem nivou znanja.
Upis nakon utvrđivanja nivoa znanja
Na osnovu pismenog testa i razgovora sa nastavnikom utvrdićemo kakvo predznanje imate i pomoći ćemo Vam da odaberete odgovarajući kurs.

Naš test za utvrđivanje nivoa znanja je besplatan i održava se
  • u Odeljenju za kurseve i ispite uz prethodno zakazivanje, od ponedeljka do četvrtka u periodu 13.00–14.30.
  • onlajn na našoj veb stranici (pismeni test) i telefonski (razgovor sa nastavnikom).
Ukoliko Vam je potrebna potvrda sa testiranja za poslodavca ili neku drugu ustanovu, troškovi iste iznose 2.000,- RSD.

Nastavni materijali
Udžbenike koji se koriste na kursevima Goethe-Instituta možete kupiti
  • u Odeljenju za kurseve i ispite u Knez Mihailovoj 50, od ponedeljka do četvrtka 09.00–13.00 i 14.00–16.00.
  • u knjižari Educational Centre u Kneza Miloša 17 ili preko njihove veb stranice.
Vrsta kursa Cena kursa
Kursevi za odrasle (od 16 godina)
8-14 polaznika

60 NJ
33.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Kombinovani kursevi (od 13 godina)
8-14 polaznika
60 NJ
33.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Kursevi za mlade (13-18 godina)
8-14 polaznika
60 NJ
33.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Kursevi za decu (9-12 godina)
8-12 polaznika

45 NJ
25.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Kursevi za decu (7-8 godina)
8-12 polaznika

30 NJ
25.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Kursevi za decu (predškolski uzrast)
8-12 polaznika

20 NJ
18.500,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Onlajn kursevi (od 16 godina)
8-16 polaznika

4 ili 8 nedelja
33.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Pripremni kurs za ispit sa
probnim ispitom A1, A2

10 NJ
7.500,- RSD
(u cenu je uključen materijal)
Pripremni kurs za ispit sa
probnim ispitom B1, B2

15 NJ
9.500,- RSD
(u cenu je uključen materijal)
Pripremni kurs za ispit sa
probnim ispitom C1, C2
15 NJ
11.500,- RSD
(u cenu je uključen materijal)
Kompakt kursevi (od 16 godina)
8-14 polaznika

75 NJ
41.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Male grupe
5-7 polaznika

40 NJ
33.000,- RSD*
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i dodatni materijal)
Nemački za medicinare
40 NJ
27.700,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Nemački za negovatelje
20 NJ
15.000,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Poslovni nemački
30 NJ
30.500,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
Nemački za pravnike 
30 NJ
30.500,- RSD
(u cenu je uključeno utvrđivanje nivoa znanja i nastavni materijal)
 
*U ovu cenu nije uključena cena udžbenika.

1. Opšti uslovi učešća

Goethe-Institut Beograd nudi kurseve za odrasle koji imaju najmanje 16 godina, za mlade 13-18 godina i decu od 6-12 godina.

2. Uslovi plaćanja

Uplata se vrši u gotovini i u celosti prilikom upisa.

3. Cene

3.1. Važi ona cena kursa koja je bila važeća u trenutku upisa na kurs.

3.2. Bankarske takse pri uplati kursa snosi sam polaznik.

4. Odustajanje

Ukoliko je polaznik sprečen da pohađa kurs, važe sledeći uslovi o odustajanju: 

4.1. Odustajanje se mora dostaviti u pismenoj formi Odeljenju za kurseve i ispite Goethe-Instituta Beograd. Uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime administrativnih troškova može biti vraćen isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati, a najkasnije do poslednjeg radnog dana pre početka kursa.


Posle početka kursa nije moguć povraćaj novca, osim u slučaju ozbiljnog razloga, npr. bolesti koja je potvrđena lekarskom dokumentacijom. U tom slučaju će biti vraćen novac za preostali fond časova umanjen za 10% od ukupne cene kursa na ime administrativnih troškova, a sve to isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati.

4.2. U slučaju otkazivanja kursa od strane Goethe-Instituta, vraća se puni iznos cene kursa.

5. Raspodela/broj učesnika

5.1. Raspoređivanje na određeni nivo kursa sledi na osnovu rezultata pismenog i usmenog testa. 

5.2. Naši kursevi imaju najmanje 8 a po pravilu najviše 14 učesnika. Ukoliko se do početka kursa prijavi premali broj polaznika, zadržavamo pravo da ga otkažemo ili da pomerimo početak kursa.

6. Dužnosti polaznika

Polaznik/polaznica kursa je dužan/dužna da poštuje važeći kursni i kućni red. U slučaju kršenja kursnog ili kućnog reda moguće je odstranjivanje polaznika sa kursa. U tom slučaju ne postoji mogućnost povraćaja novca.

7. Odgovornost Goethe-Instituta / Viša sila

Odgovornost Goethe-Instituta i njegovih saradnika ograničena je na štete prouzrokovane krajnje nemarnim ili namernim ponašanjem službenika ili saradnika Goethe-Instituta. Goethe-Institut takođe ne odgovara za nemogućnost pružanja svojih usluga usled više sile (npr. prirodne katastrofe, požara, službene naredbe kao i drugih okolnosti koji su van kontrole ugovornih stranaka).

8. Zaštita podataka

Polaznik/polaznica kursa saglasan/saglasna je da Goethe-Institut dobije i elektronski obradi njegove podatke radi pravilnog sprovođenja procedura prijave, obračuna i dokaza o uspehu na kursu.
Prilikom odustajanja od kursa, uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime administrativnih troškova može biti vraćen isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati, a najkasnije do poslednjeg radnog dana pre početka kursa.

U slučaju otežavajućih, vanrednih okolnosti ili dešavanja, odnosno u slučaju promene postojećih okolnosti ili dešavanja ove vrste na koje Goethe-Institut ne može da utiče (kao što su npr. nemiri, ratni ili teroristički sukobi, prirodne katastrofe, epidemije, itd.), zadržavamo pravo da Vam izmenimo našu ponudu (npr. u pogledu vremena ili mesta održavanja). U ovom slučaju ćemo Vam dostaviti novu ponudu i zamoliti Vas da nam u određenom roku javite da li Vam izmenjena ponuda odgovara ili želite da odustanete. Kod odustajanja vraćaju se uplaćena novčana sredstva srazmerno sa stanjem pruženih usluga.