Kontakt i upis

Kontakt i upis Foto: Goethe-Institut/Marija Piroški

Kontakt i upis

Zanimaju Vas naši kursevi ili želite dodatne informacije? Svratite u naše Odeljenje za učenje nemačkog jezika, gde ćemo Vas rado lično posavetovati.

U našem Odeljenju za učenje nemačkog jezika možete dobiti savet i pomoć u slučaju da želite da upišete kurs u Beogradu ili u Nemačkoj ili kada želite da polažete jedan od naših ispita.
 
Radno vreme Odeljenja za učenje nemačkog jezika:
ponedeljak pre podne:
09:00 - 13:00 časova
po podne:
14:00 - 16:00 časova
utorak
sreda
četvrtak
 
Prijave ispita na sledećim brojevima telefona:
+381 11 4427112
+381 11 4427115
 
Uplata za ispite:  
utorak 10:00 - 12:00 časova
četvrtak 14:00 - 16:00 časova
 
Utvrđivanje nivoa znanja za upis na kurseve:
ponedeljak 13:00 – 15:30 časova
Molimo prijavite se na:
+381 11 4427115
utorak
sreda
četvrtak
Upis
Na kurseve nemačkog jezika možete se upisati tako što ćete lično doći u Goethe-Institut Beograd. Molimo Vas da obratite pažnju na to da će Vaša prijava za kurs važiti tek nakon izvršene uplate i da pre toga, nažalost, nemate pravo na mesto u izabranom kursu.

Upis bez utvrđivanja nivoa znanja
Na kurs nemačkog jezika možete da se upišete direktno, bez utvrđivanja nivoa znanja
  • ukoliko nemate nikakvo predznanje
  • ukoliko ste upravo kod nas pohađali kurs nemačkog jezika, čime smo već upućeni koji je Vaš nivo znanja.
Upis nakon utvrđivanja nivoa znanja
Na osnovu ovog pismenog testa i razgovora utvrđujemo kakvo predznanje posedujete, nakon čega možemo da Vam pomognemo da odaberete odgovarajući kurs. Nakon toga se možete direktno upisati u Odeljenju za učenje nemačkog jezika.

Test za utvrđivanje nivoa znanja je besplatan i može se polagati na osnovu prijave (+381 11 4427115) od ponedeljka do četvrtka od 13:00 do 15:30 časova.
Dodatno testiranje za upis u zimski semestar:
04.09.2018. 13-18 časova
06.09.2018. 13-18 časova
 
Termini za testiranje dece od 9-12 godina:
21.08.2018. 13-16 časova
28.08.2018. 13-16 časova
04.09.2018. 13-16 časova
11.09.2018. 13-16 časova

Ukoliko Vam je za ulazni test potrebna potvrda za poslodavca ili neku drugu ustanovu, troškovi istog iznose 2.000,00 RSD.

 
Kursevi Cena kursa
svi standardni kursevi
sa 60 NJ
32.000,- RSD*
(u cenu je uključeno početno testiranje i materijal koji će se koristiti dodatno uz udžbenike)
Kursevi za decu:
sa  45 NJ
24.000,- RSD*
(u cenu je uključeno početno testiranje i materijal koji će se koristiti dodatno uz udžbenike)
Kurs za pripremu za ispit:
Priprema za ispit sa
probnim ispitom A1, A2 10 NJ
6.000,- RSD*
(u cenu je uključen materijal)
Kurs za pripremu za ispit:
Priprema za ispit sa
probnim ispitom B1, B2 15 NJ
8.000,- RSD*
(u cenu je uključen materijal)
Kurs za pripremu za ispit:
Priprema za ispit sa
probnim ispitom C1, C2 15 NJ
10.000,- RSD*
(u cenu je uključen materijal)
Kompakt kursevi
sa 75 NJ
40.000,- RSD*
(u cenu je uključeno početno testiranje i materijal koji će se koristiti dodatno uz udžbenike)
Male grupe 5-7 polaznika
sa 40 NJ
32.000,- RSD*
(u cenu je uključeno početno testiranje i materijal koji će se koristiti dodatno uz udžbenike)
Radionice za decu
sa 18 NJ
10.000,- RSD*
(u cenu je uključeno početno testiranje i materijal koji će se koristiti)
Nemački za medicinare
sa 40 NJ
26.700,- RSD*
(u cenu je uključeno početno testiranje i materijal koji će se koristiti dodatno uz udžbenike)
Trening pisanja
sa 30 NJ
21.100,- RSD*
(u cenu je uključeno početno testiranje i materijal koji će se koristiti)
Poslovni nemački
sa 30 NJ
29.500,- RSD*
(u cenu je uključeno početno testiranje i materijal koji će se koristiti)
Nemački za pravnike 
sa 30 NJ
29.500,- RSD*
(u cenu je uključeno početno testiranje i materijal koji će se koristiti)
 
*U ovu cenu nije uključena cena udžbenika.
1. Opšti uslovi učešća

Goethe-Institut Beograd nudi kurseve za odrasle  koji imaju najmanje 16 godina, za mlade od 13 - 18 godina i decu od 8 -12 godina.

2. Uslovi plaćanja

Uplata je u celosti prilikom upisa.

3. Cene

3.1.
 Važi ona cena kursa koja je bila važeća u trenutku prijave na kurs.

3.2. Bankarske takse pri uplati kursa snosi sam polaznik.

4. Odustajanje

Ukoliko je polaznik sprečen da pohađa kurs, važe sledeći uslovi o odustajanju: 

4.1. Odustajanje se mora dostaviti u pismenoj formi Odeljenju za učenje nemačkog jezika Goethe-Instituta Beograd. Prilikom odustajanja do poslednjeg radnog dana pre početka kursa može se vratiti iznos uplaćen za kurs umanjen za 10% na ime administrativnih troškova. Novac se može vratiti samo uz priloženu original potvrdu o uplati kursa.
Posle početka kursa nije moguć povraćaj novca, osim u slučaju ozbiljnog razloga na primer bolesti, koja je potvrđena lekarskom dokumentacijom. U tom slučaju će biti vraćen novac za preostali fond časova umanjen za 10% od ukupne cene kursa na ime administrativnih troškova uz priloženu original potvrdu o uplati kursa.  

4.2. U slučaju anuliranja kursa od strane Goethe-Instituta vraća se puni iznos cene kursa.

5. Raspodela/broj učesnika

5.1. Raspoređivanje na određeni nivo kursa sledi na osnovu rezultata pismenog i usmenog testa. 

5.2. Naši kursevi imaju najmanje 8 a po pravilu najviše 14 učesnika. Ukoliko se do početka kursa prijavi mali broj polaznika, zadržavamo pravo da ga anuliramo ili da pomerimo početak kursa.

6. Dužnosti polaznika

Polaznik/ polaznica kursa je dužan/ dužna da poštuje važeći kursni i kućni red. U slučaju kršenja kursnog ili kućnog reda moguće je odstranjivanje polaznika sa kursa. U tom slučaju ne postoji mogućnost povraćaja novca.

7. Odgovornost Goethe-Instituta/ Viša sila

Odgovornost Goethe-Instituta i njegovih saradnika ograničena je na štete prouzrokovane krajnje nemarnim ili namernim ponašanjem službenika ili saradnika Goethe-Instituta. Goethe-Institut takođe ne odgovara za nemogućnost pružanja svojih usluga usled više sile (n.p. prirodne katastrofe, požara, službene naredbe kao i drugih okolnosti koji su van kontrole ugovornih stranaka).

8. Zaštita podataka

Polaznik/ polaznica kursa saglasan / saglasna je da Goethe-Institut dobije i elektronski obradi njegove podatke radi pravilnog sprovođenja prijave, procedure obračuna i dokaza o uspehu na kursu.
Prilikom odustajanja do poslednjeg radnog dana pre početka kursa može se vratiti iznos uplaćen za kurs umanjen za 10% na ime administrativnih troškova. Novac se može vratiti samo uz priloženu original potvrdu o uplati kursa.