Pretraživač kurseva Termini i cene

Želite da učite nemački? Imamo pravi kurs za Vas.
Kurs Nivo Termin Mesto održavanja kursa Cena

Poluintenzivni kurs 8

8 Nedelje A1.1 12.09.2017 - 31.10.2017
Ut 17:30 - 20:45
Če 17:30 - 20:45
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B1.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 9:30 - 13:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B1.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 14:00 - 17:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B1.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 14:30 - 18:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B2.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 9:30 - 13:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B2.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 14:30 - 18:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B2.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 14:00 - 17:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje C1.2 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 14:30 - 18:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B1.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 9:30 - 13:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B1.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 9:30 - 13:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B2.3 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 9:30 - 13:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B2.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 9:30 - 13:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B2.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 9:30 - 13:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B2.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 14:00 - 17:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje A2.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 9:30 - 13:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje A2.2 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 14:00 - 17:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje

Kurs za decu

15 Nedelje A1.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 12:00 - 14:30
Goethe-Institut Beograd RSD 24000 dalje

Kurs za decu

15 Nedelje A1.2 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 15:00 - 17:30
Goethe-Institut Beograd RSD 24000 dalje

Kurs za decu

15 Nedelje A1.1 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 12:00 - 14:30
Goethe-Institut Beograd RSD 24000 dalje

Kurs za mlade

15 Nedelje B2.3 16.09.2017 - 30.12.2017
Su 13:30 - 17:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 dalje
1 2 3 4 5