Pretraživač kurseva Termini i cene

Želite da učite nemački? Imamo pravi kurs za Vas.
Kurs Nivo Termin Mesto održavanja kursa Cena

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje B1.2 20.02.2017 - 07.06.2017
Po 18:45 - 20:15
Sr 18:45 - 20:15
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje B2.2 20.02.2017 - 12.06.2017
Po 20:30 - 22:00
Pe 20:30 - 22:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje B2.1 20.02.2017 - 08.06.2017
Po 19:30 - 21:00
Če 19:30 - 21:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje B1.3 20.02.2017 - 07.06.2017
Po 17:00 - 18:30
Sr 17:00 - 18:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A2.2 20.02.2017 - 07.06.2017
Po 17:00 - 18:30
Sr 17:00 - 18:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje C1.2 21.02.2017 - 06.06.2017
Ut 17:30 - 19:00
Če 17:30 - 19:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A1.1 21.02.2017 - 06.06.2017
Ut 17:00 - 18:30
Če 17:00 - 18:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje B1.1 21.02.2017 - 09.06.2017
Ut 19:30 - 21:00
Pe 19:30 - 21:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje B1.1 21.02.2017 - 06.06.2017
Ut 17:30 - 19:00
Če 17:30 - 19:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A2.2 21.02.2017 - 09.06.2017
Ut 19:30 - 21:00
Pe 19:30 - 21:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A2.1 21.02.2017 - 06.06.2017
Ut 20:00 - 21:30
Če 20:00 - 21:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A1.1 21.02.2017 - 09.06.2017
Ut 17:30 - 19:00
Pe 17:30 - 19:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A1.1 21.02.2017 - 06.06.2017
Ut 19:00 - 20:30
Če 19:00 - 20:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A1.2 21.02.2017 - 06.06.2017
Ut 20:30 - 22:00
Če 20:30 - 22:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A2.1 21.02.2017 - 06.06.2017
Ut 17:30 - 19:00
Če 17:30 - 19:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A2.1 21.02.2017 - 06.06.2017
Ut 18:15 - 19:45
Če 18:15 - 19:45
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Trening pisanja

15 Nedelje B1/B2 21.02.2017 - 06.06.2017
Ut 20:00 - 21:30
Goethe-Institut Beograd RSD 21000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje A1.2 22.02.2017 - 07.06.2017
Sr 17:30 - 19:00
Pe 17:30 - 19:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje C1.1 22.02.2017 - 07.06.2017
Sr 19:30 - 21:00
Pe 19:30 - 21:00
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava

Ekstenzivni kurs

15 Nedelje C1.3 22.02.2017 - 07.06.2017
Sr 19:00 - 20:30
Pe 19:00 - 20:30
Goethe-Institut Beograd RSD 32000 Prijava
1 2 3 4 5