Pretraživač kurseva Termini i cene

Onlajn testiranje

Na osnovu testiranja, koje se sastoji od pismenog i usmenog dela, utvrdićemo na kom nivou je Vaše predznanje i posavetovati Vas o izboru kursa. Nakon što uradite pismeni deo onlajn, kontaktiraćemo Vas da zakažemo telefonski razgovor sa nastavnikom.
Ako nemate predznanje, možete se direktno upisati na A1.1 kurs.

Napomene

Korona virus
Kod sprovođenja kurseva u našim prostorijama vodimo se smernicama beogradskog Gradskog zavoda za javno zdravlje i Vlade Republike Srbije za suzbijanje korona virusa.

Nove opcije plaćanja
Molimo Vas da imate u vidu da se plaćanja od 01.03.2021. vrše u evrima po aktuelnom kursu banke i da Vam može biti naplaćena dodatna provizija od strane Vaše banke.

U slučaju da se trenutna situacija oduži, Goethe-Institut zadržava pravo na izmenu ponude kurseva nemačkog (npr. u pogledu izmene termina ili prelaska na onlajn format). U ovom slučaju imate pravo da odustanete uz povraćaj uplaćenih novčanih sredstava.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.