Brzi pristup:

Idi direktno do sadržaja (Alt 1)Idi direktno do sekundarne navigacije (Alt 3)Idi direktno do glavne navigacije (Alt 2)

Formular za prijavu "Nemački na poslu"

Formular za prijavu

Upišite u formatu DD.MM.GGGG (npr. 01.04.1983).

Ovaj kurs namenjen je principijelno punoletnim osobama koji planiraju život i rad u Nemačkoj, kao priprema za svakodnevnu komunikaciju u poslovnom okruženju.

Pravo na korišćenje fotografija
U sklopu ovog kursa mogu biti napravljene fotografije na kojima se u određenim slučajevima mogu prepoznati likovi polaznica i polaznika. Slanjem ovog formulara izjavljujete da ste saglasni da Goethe-Institut napravi foto i video zapise sa vašim likom. Nastale snimke Goethe-Institut može koristiti širom sveta i vremenski i sadržinski neograničeno u publikacijama, u informativno-promotivne svrhe i drugim oblicima javne prezentacije.
Ukoliko sa ovim niste saglasni, možete nam se u svakom trenutku obratiti (čak i nakon završetka kursa ili manifestacije koju ste pohađali): nemanja.vlajkovic@goethe.de

* obavezno polje
Kada nam klikom na dugme ispod pošaljete podatke unete u ovaj formular, izjavljujete da ste saglasni da iste upotrebimo kako bismo odgovorili na Vaš upit ili stupili u kontakt sa Vama. Svoju saglasnost možete povući slanjem imejla na irina.lazic@goethe.de. Ako povučete svoju saglasnost, Vaši podaci će odmah biti izbrisani. U suprotnom, Vaši podaci će biti izbrisani kada obradimo Vaš upit ili kada više ne bude bilo osnova za skladištenjem istih.

Zaštita podataka