Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Vi želite ...

 • da pohađate pripremni kurs za studije u Nemačkoj
 • da živite i radite u Nemačkoj
 • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B1
 • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B1 je ispit za mlade i odrasle. On potvrđuje samostalnu upotrebu nemačkog jezika i odgovara trećem nivou (B1) na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.

Termini ispita za odrasle

Termin ispita Prijava je od Cena
22/23.08.2018. Beograd 10.07.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
04.09.2018. Kruševac 04.07.2018. 11.600,-RSD
05/06/07.09.2018.
Pripremni kurs za ispit
20.08.2018. 8.500,-RSD
11/12.09.2018. Beograd 20.08.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
24/25.09.2018. Beograd 29.08.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
10/11.10.2018. Beograd 06.09.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
13.10.2018. Niš 17.09.2018. 11.600,-RSD
22/23.10.2018. Beograd 27.09.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
31.10/01/02.11.2018.
Pripremni kurs za ispit
08.10.2018. 8.500,-RSD
05/06.11.2018. Beograd 08.10.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
26/27.11.2018. Beograd 31.10.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
05/06.12.2018. Beograd 13.11.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
11/12.12.2018. Beograd 20.11.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD

 


Trenutno, nažalost, nismo u mogućnosti da ponudimo ispitne termine za mlade. 
 

 

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

 • da razumete glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd.
 • da se snađete u većini situacija sa kojima se susrećete na putovanjima po nemačkom govornom području.
 • da se jasno i smisleno izražavate o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
 • da izlažete o iskustvima i doživljajima, da opišete svoje snove, nade i ciljeve i date kratka obrazloženja ili objašnjenja.

Preduslovi

 • Goethe-Zertifikat B1 za mlade preporučuje se kandidatima od 12 godina naviše.
 • Goethe-Zertifikat B1 za odrasle preporučuje se kandidatima od 16 godina naviše.
 • Goethe-Zertifikat B1 podrazumeva znanje jezika na trećem nivou jezičke kompetencije (B1) Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.
 • Za postizanje ovog nivoa potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja - 350 do 650 nastavnih jedinica po 45 minuta.