Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Vi želite ...

 • da pohađate pripremni kurs za studije u Nemačkoj
 • da živite i radite u Nemačkoj
 • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B1
 • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B1 je ispit za mlade i odrasle. On potvrđuje samostalnu upotrebu nemačkog jezika i odgovara trećem nivou (B1) na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.

Termini ispita za odrasle

Termin ispita Prijava je od Cena
17/18.01.2018. Beograd 12.12.2017. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
30/31.01.2018. Beograd 19.12.2017. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
22/23/24.01.2018.
Pripremni kurs za ispit
19.12.2017. 8.500,-RSD
03.02.2018. Niš 10.01.2018. 11.600,-RSD
10.02.2018. Užice 11.01.2018. 11.600,-RSD
24.02.2018. Kruševac 24.01.2018. 11.600,-RSD
05/06/07.03.2018.
Pripremni kurs za ispit
13.02.2018. 8.500,-RSD
13/14.03.2018. Beograd 13.02.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
27/28.03.2018. Beograd 27.02.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
04/05.04.2018. Beograd 08.03.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
18/19/20.04.2018.
Pripremni kurs za ispit
26.03.2018. 8.500,-RSD
26/27.04.2018. Beograd 26.03.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
09/10.05.2018. Beograd 16.04.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
22/23.05.2018. Beograd 25.04.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
26.05.2018. Čačak 18.04.2018. 11.600,-RSD
05/06.06.2018. Beograd 09.05.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
09.06.2018. Niš 07.05.2018. 11.600,-RSD
30/31.05./01.06.2018.
Pripremni kurs za ispit
09.05.2018. 8.500,-RSD
19/20.06.2018. Beograd 22.05.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
23.06.2018. Užice 28.05.2018. 11.600,-RSD
25.06.2018. Beograd 23.05.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
28.06.2018. Beograd 30.05.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
03.07.2018. Beograd 07.06.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
22/23.08.2018. Beograd 10.07.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
04.09.2018. Kruševac 04.07.2018. 11.600,-RSD
05/06/07.09.2018.
Pripremni kurs za ispit
20.08.2018. 8.500,-RSD
11/12.09.2018. Beograd 20.08.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
24/25.09.2018. Beograd 29.08.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
10/11.10.2018. Beograd 06.09.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
13.10.2018. Niš 17.09.2018. 11.600,-RSD
22/23.10.2018. Beograd 27.09.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
31.10/01/02.11.2018.
Pripremni kurs za ispit
08.10.2018. 8.500,-RSD
05/06.11.2018. Beograd 08.10.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
26/27.11.2018. Beograd 31.10.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
05/06.12.2018. Beograd 13.11.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD
11/12.12.2018. Beograd 20.11.2018. 11.100,-RSD
po modulu: 4.500,-RSD

 


Trenutno, nažalost, nismo u mogućnosti da ponudimo ispitne termine za mlade. 
 

 

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

 • da razumete glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd.
 • da se snađete u većini situacija sa kojima se susrećete na putovanjima po nemačkom govornom području.
 • da se jasno i smisleno izražavate o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
 • da izlažete o iskustvima i doživljajima, da opišete svoje snove, nade i ciljeve i date kratka obrazloženja ili objašnjenja.

Preduslovi

 • Goethe-Zertifikat B1 za mlade preporučuje se kandidatima od 12 godina naviše.
 • Goethe-Zertifikat B1 za odrasle preporučuje se kandidatima od 16 godina naviše.
 • Goethe-Zertifikat B1 podrazumeva znanje jezika na trećem nivou jezičke kompetencije (B1) Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.
 • Za postizanje ovog nivoa potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja - 350 do 650 nastavnih jedinica po 45 minuta.