Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Vi želite ...

 • da pohađate pripremni kurs za studije u Nemačkoj
 • da živite i radite u Nemačkoj
 • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B1
 • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B1 je ispit za mlade i odrasle. On potvrđuje samostalnu upotrebu nemačkog jezika i odgovara trećem nivou (B1) na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.

Termin ispita

Termin ispita Prijava je od cena
27.06.2017
Belgrad
30.05.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
04.07.2017
Belgrad
08.06.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
05.07.2017
Belgrad
08.06.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
23.08.2017
Belgrad
10.07.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
24.08.2017
Belgrad
10.07.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
29./30.08.2017
Belgrad
12.07.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
13/14/15.09.2017
Kurs pripreme za ispit B1
  8.000,-RSD
16.09.2017
Novi Pazar
23.08.2017 11.100,-RSD
19./20.09.2017
Belgrad
17.08.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
23.09.2017
Niš
28.08.2017 11.100,-RSD
27.09.2017
Belgrad
22.08.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
11./12.10.2017
Belgrad
06.09.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
11/12/13.10.2017
Kurs pripreme za ispit B1
  8.000,-RSD
14.10.2017
Čačak
12.09.2017 11.100,-RSD
17./18.10.2017
Belgrad
14.09.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
26./27.10.2017
Belgrad
27.09.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
07./08.11.2017
Belgrad
04.10.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
15/16/17.11.2017
Kurs pripreme za ispit B1
  8.000,-RSD
21./22.11.2017
Belgrad
19.10.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
28./29.11.2017
Belgrad
31.10.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
05./06.12.2017
Belgrad
13.11.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD
11./12.12.2017
Belgrad
15.11.2017 10.600,-RSD
po modulu 4,000,-RSD

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

 • da razumete glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd.
 • da se snađete u većini situacija sa kojima se susrećete na putovanjima po nemačkom govornom području.
 • da se jasno i smisleno izražavate o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
 • da izlažete o iskustvima i doživljajima, da opišete svoje snove, nade i ciljeve i date kratka obrazloženja ili objašnjenja.

Preduslovi

 • Goethe-Zertifikat B1 za mlade preporučuje se kandidatima od 12 godina naviše.
 • Goethe-Zertifikat B1 za odrasle preporučuje se kandidatima od 16 godina naviše.
 • Goethe-Zertifikat B1 podrazumeva znanje jezika na trećem nivou jezičke kompetencije (B1) Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.
 • Za postizanje ovog nivoa potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja - 350 do 650 nastavnih jedinica po 45 minuta.