Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Vi želite ...

  • da studirate na nekom univerzitetu na nemačkom govornom području
  • da dokažete napredno poznavanje nemačkog jezika prilikom konkurisanja za neki posao
  • da se pripremite za neku delatnost iz oblasti medicine u Nemačkoj
  • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B2
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B2 je ispit nemačkog jezika za odrasle, a od 2019. i za mlade. On potvrđuje napredno poznavanje nemačkog jezika i odgovara četvrtom nivou (B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

  • da razumete glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama kao i stručne diskusije u svojoj oblasti.
  • da se sporazumevate spontano i tečno, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana.
  • da se jasno i detaljno izražavate o širokom spektru tema, da objasnite svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

Termin ispita

Termin ispita Prijava je od Cena
11/12.10.2018. Beograd 10.09.2018. od 9 č 12.500,-RSD
14.10.2018. Niš 17.09.2018. od 9 č 13.000,-RSD
25/26.10.2018. Beograd 25.09.2018. od 9 č 12.500,-RSD
05/06/07.11.2018.
Pripremni kurs za ispit
16.10.2018. od 9 č 8.500,-RSD
14/15.11.2018. Beograd 16.10.2018. od 9 č 12.500,-RSD
27/28.11.2018. Beograd 29.10.2018. od 9 č 12.500,-RSD
10/11.12.2018. Beograd 22.11.2018. od 9 č 12.500,-RSD

 

Priprema za ispit

Materijali za vežbanje

Ovde možete naći modele ispita i materijale za vežbanje onlajn, za osobe sa posebnim potrebama i interaktivno.

Ostale informacije

O preduslovima, sadržajima i drugim informacijama o ispitu Goethe-Zertifikat B2 saznaćete ovde: