Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Vi želite ...

 • da pohađate pripremni kurs za studije u Nemačkoj
 • da dokažete napredno poznavanje nemačkog jezika za potrebe posla
 • da se pripremite za zaposlenje u oblasti medicine
 • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B2
 • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B2 je ispit za odrasle. On potvrđuje napredni nivo poznavanja nemačkog jezika i odgovara četvrtom nivou (B2) na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.

Termin ispita

Termin ispita Prijava je od cena
11/12/13.10.2017
Kurs pripreme za ispit B2
  8.000,-RSD
16./17.10.2017
Belgrad
07.09.2017 12.000,-RSD
25./26.10.2017
Belgrad
25.09.2017 12.000,-RSD
09./10.11.2017
Belgrad
12.10.2017 12.000,-RSD
22/23/24.11.2017
Kurs pripreme za ispit B2
  8.000,-RSD
29./30.11.2017
Belgrad
01.11.2017 12.000,-RSD
14./15.12.2017
Belgrad
23.11.2017 12.000,-RSD

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

 • da razumete glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama kao i stručne diskusije u svojoj specijalnosti.
 • da se sporazumevate spontano i tečno, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana.
 • da se jasno i detaljno izražavate o širokom spektru tema, da objasnite svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

Preduslovi

 • Goethe-Zertifikat B2 preporučuje se kandidatima od 16 godina naviše.
 • Goethe-Zertifikat B2 podrazumeva znanje jezika na nivou jezičke kompetencije B2 Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.
 • Za postizanje ovog nivoa potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja - 600 do 800 nastavnih jedinica po 45 minuta.