Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Vi želite ...

 • da pohađate pripremni kurs za studije u Nemačkoj
 • da dokažete napredno poznavanje nemačkog jezika za potrebe posla
 • da se pripremite za zaposlenje u oblasti medicine
 • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B2
 • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B2 je ispit za odrasle. On potvrđuje napredni nivo poznavanja nemačkog jezika i odgovara četvrtom nivou (B2) na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.

Termin ispita

Termin ispita Prijava je od Cena
14./15.12.2017. Beograd 23.11.2017. 12.000,-RSD
     
24/25/26.01.2018.
Pripremni kurs za ispit
20.12.2017. 8.500,-RSD
31.01/01.02.2018. Beograd 20.12.2017. 12.500,-RSD
04.02.2018. Niš 10.01.2018. 13.000,-RSD
11.02.2018. Užice 11.01.2018. 13.000,-RSD
19/20/21.02.2018.
Pripremni kurs za ispit
25.01.2018. 8.500,-RSD
25.02.2018. Kruševac 24.01.2018. 13.000,-RSD
27/28.02.2018. Beograd 25.01.2018. 12.500,-RSD
28.02/01.03.2018. Beograd 25.01.2018. 12.500,-RSD
14/15.03.2018. Beograd 14.02.2018. 12.500,-RSD
21/22/23.03.2018.
Pripremni kurs za ispit
28.02.2018. 8.500,-RSD
28/29.03.2018. Beograd 28.02.2018. 12.500,-RSD
11/12.04.2018. Beograd 12.03.2018. 12.500,-RSD
12/13.04.2018. Beograd 12.03.2018. 12.500,-RSD
23/24.05.2018. Beograd 23.04.2018. 12.500,-RSD
16/17/18.05.2018.
Pripremni kurs za ispit
23.04.2018. 8.500,-RSD
06/07.06.2018. Beograd 10.05.2018. 12.500,-RSD
10.06.2018. Niš 07.05.2018. 13.000,-RSD
21/22.06.2018. Beograd 24.05.2018. 12.500,-RSD
24.06.2018. Užice 28.05.2018. 13.000,-RSD
28/29.08.2018. Beograd 09.07.2018. 12.500,-RSD
03/04/05.09.2018.
Pripremni kurs za ispit
21.08.2018. 8.500,-RSD
05.09.2018. Kruševac 04.07.2018. 13.000,-RSD
13/14.09.2018. Beograd 21.08.2018. 12.500,-RSD
11/12.10.2018. Beograd 10.09.2018. 12.500,-RSD
14.10.2018. Niš 17.09.2018. 13.000,-RSD
25/26.10.2018. Beograd 25.09.2018. 12.500,-RSD
05/06/07.11.2018.
Pripremni kurs za ispit
16.10.2018. 8.500,-RSD
14/15.11.2018. Beograd 16.10.2018. 12.500,-RSD
27/28.11.2018. Beograd 29.10.2018. 12.500,-RSD
10/11.12.2018. Beograd 22.11.2018. 12.500,-RSD

 

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

 • da razumete glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama kao i stručne diskusije u svojoj specijalnosti.
 • da se sporazumevate spontano i tečno, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana.
 • da se jasno i detaljno izražavate o širokom spektru tema, da objasnite svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

Preduslovi

 • Goethe-Zertifikat B2 preporučuje se kandidatima od 16 godina naviše.
 • Goethe-Zertifikat B2 podrazumeva znanje jezika na nivou jezičke kompetencije B2 Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.
 • Za postizanje ovog nivoa potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja - 600 do 800 nastavnih jedinica po 45 minuta.