Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

Ti želiš …

  • da polažeš ispit za decu i mlade između 10 i 16 godina
  • da dokažeš sasvim jednostavno poznavanje nemačkog jezika
  • da dokažeš svoj uspeh u učenju jezika na nivou A1
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je ispit za decu i mlade između 10 i 16 godina. On potvrđuje sasvim jednostavno poznavanje jezika i odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.

Polaganjem ispita pokazuješ da umeš ...

  • da postaviš i odgovoriš na jednostavna pitanja kao i da zamoliš za nešto i reaguješ na molbu.
  • da se pismeno izražavaš o sebi i drugima jednostavnim izrazima i rečenicama.
  • da razumeš razgovore i tekstove u kojima je reč o poznatim stvarima.

Preduslovi

  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 preporučuje se kandidatima od 10 godina naviše.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 podrazumeva znanje jezika na prvom nivou jezičke kompetencije (A1) Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.
  • Za postizanje ovog nivoa potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja - 80 do 200 nastavnih jedinica po 45 minuta.