Koncepti i materijali

Koncepti i materijali Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Nemački za posao i studije

Materijali za učenje i podučavanje iz oblasti ekonomije, turizma, tehnike, kao i socijalnih i medicinskih zanimanja.

Nemački za decu

Ponuda za polaznike uzrasta od 8 do 12 godina i za sve one koji žele da pomognu deci u učenju nemačkog kroz igru i prema najnovijim metodičko-didaktičkim saznanjima.

Nemački za mlade

Mladi imaju poseban odnos prema učenju koji se u mnogim oblastima razlikuje od odnosa odraslih i dece.

Ostale ponude

Kinderuni

Nemački digitalni dečji univerzitet sada je dostupan i na srpskom jeziku!

Okvirni kurikulum

Prateća nastava nemačkog jezika za vreme studija na univerzitetima i visokim školama