Brzi pristup:

Idi direktno do sadržaja (Alt 1)Idi direktno do sekundarne navigacije (Alt 3)Idi direktno do glavne navigacije (Alt 2)
International Relief Fund 2020© Getty Images

Međunarodni fond za pomoć kulturi i obrazovanju 2021

U želji da intenziviraju svoje aktivnosti u aktuelnoj kriznoj situaciji, fokusirajući pritom pažnju na strukturne potrebe, a sa ciljem da ojačaju inostrane partnere odgovarajućeg profila i da obezbede njihovu egzistenciju, Ministarstvo spoljnih poslova SR Nemačke, Goethe-Institut u Srbiji i druge organizacije koje deluju na polju spoljne kulturne i obrazovne politike, kao i partneri iz redova fondacija, doneli su odluku da nakon osnivanja u 2020. godini i ove godine pokrenu fond za međunarodnu pomoć umetničkim institucijama koje doprinose jačanju pluralističkog društva. Upravo u vreme pandemije osobito je važno da se intenzivno vodi javni diskurs. U tom smislu, težište ovog programa je na organizacijama koje deluju u oblasti kulture i umetnosti, kao i na prostorima koji zahvaljujući svom inovativnom i otvorenom (medijskom) radu u kulturi predstavljaju referentne tačke za društvene aktere koji doprinose jačanju pluralističkog društva.
 
Cilj fonda za pomoć je da i u 2021. godini u kratkom roku doprinese podršci tematski i vremenski ograničenih projekata za očuvanje, obnovu i širenje infrastrukture, ukoliko su usled krize koju je izazvala pandemija izgubili druge izvore finansiranja. Istovremeno fond može poslužiti tome da se obezbedi pokriće za dodatne troškove vezane npr. sa reumrežavanjem ili sa razvojem novih, digitalnih formata.

 1. Ciljevi fonda
  Fond za pomoć pruža doprinos očuvanju samostalnih i trajnih lokalnih organizacionih struktura. Radi ostvarenja tog cilja on može pružiti podršku podmirenju strukturnih troškova koji se javljaju u kauzalnoj vezi sa realizacijom podržanih projekata odnosno troškova koji su neophodni za uspešno sporovođenje predloženog projekta za strukturnu podršku.
   
 2. Ciljni regioni
  Pravo na podršku i u 2021. godini imaju projekti za strukturnu podršku u Srbiji, kao i u drugim zemljama izvan Evropske unije, a naročito u onima od njih u kojima za organizacije iz oblasti kulture i obrazovanja nema drugih mogućnosti za podršku prevazilaženju posledica pandemije  kovida 19 ili su takve mogućnosti krajnje ograničene.
   
 3. Dodela i isplata sredstava
  Dodelu sredstava
  vrši Goethe-Institut ili neko od drugih partnera koji učestvuju u konzorcijumu.
   
 4. Akteri aplikacija koje imaju prava na podršku i postupak prijave
  Fond za podršku namenjen je organizacijama koje svojom kulturnom delatnošću pružaju doprinos obezbeđenju pluralističkog društva. Velikom prednošću pritom se smatra to da je organizacija koja aplicira u sklopu kooperacije sa Ministarstvom spoljnih poslova SR Nemačke, sa Goethe-Institutom ili sa nekom od organizacija za kulturno posredovanje ili fondacija koje učestvuju u konzorucijumu već dokazala to da ima visok stepen administrativne pouzdanosti. Dokaz o ranijoj uspešnoj kooperaciji neophodan je u svakom slučaju (up. Tačku 7). Aplicira se učestvovanjem na konkursu. Pravo učešća imaju organizacije koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  ​- umetničke organizacije sa dokazanim delovanjem u oblasti civilnog društva i
  - najmanje tri godine neprekidnog delovanja na polju umetnosti i civilnog društva.

  Podnoseći prijavu organizacije se obavezuju na to da u slučaju dodele podrške na kraju perioda za koji su je dobile podnesu dokaze o načinu na koji su upotrebile dodeljenu sumu, kao i izveštaj o aktivnostima koje su sprovele zahvaljujući sredstvima za podršku.
   
 5. Period podrške, visina podrške
  Podrška se dodeljuje projektima sa trajanjem od septembra 2021. do februara 2022. Pojedinačna podrška za organizacije ne sme prekoračiti iznos od 30.000 EUR.
   
 6. Odlučivanje od dodeli pomoći
  Odluku o dodeli pomoći i o visini sredstava doneće nezavisna komisija koju će činiti predstavnici partnera u konzorcijumu i eksterni eksperti.
   
 7. Rok za predaju, neophodna dokumentacija i početak podrške
  a) Rok za predaju aplikacija za podršku iz fonda za pomoć je 07. maj 2021. u 12:00 časova.
  b) Neophodna dokumentacija:

  i. predstavljanje organizacije na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku (najviše 1 stranica u Wordu);
  ii. navođenje prethodne saradnje sa Ministarstvom inostranih poslova SR Nemačke (ambasadom), Goethe-Institutom ili nekom drugom organizacijom koja je članica konzorcijuma (kao deo predstavljanja organizacije, neophodni dokazi);
  iii. signifikantno mišljenje lokalne ambasade, lokalnog Goethe-Instituta ili neke druge organizacije koja je članica konzorcijuma (maksimalno 1 stranica u Wordu);
  iv. signifikantno mišljenje dva profilisana pojedinca sa reputacijom na polju civilnog društva (može i na lokalnom jeziku);
  v. dokaz o besprekornom poslovanju kao i o ispunjenju kriterijuma relevantnih za podršku: prilaganje popunjenog formulara izrađenog za potrebe ovog konkursa uključujući ostalu dokumentaciju, npr. godišnjih bilansa (može i na lokalnom jeziku);
  vi. opis i plan troškova projekta za koji se podnosi aplikacija za 2020. godinu na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku (najviše 1,5 stranica teksta u Wordu plus prateće tabele);
  vii. prikaz teške finansijske situacije izazvane pandemijom virusa korona na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku (najviše 1 stranica u Wordu).

Prijava na konkurs podnosi se preko online portala Goethe-Instituta, a moguća je od 08.04. 2021. Pristupni link možete dobiti na upit u lokalnom Goethe-Institutu ili u diplomatskom predstavništvu. 

Za odobrene projekte podrška počinje 01. 09. 2021.
 

KONTAKT