Kulturna društva

Kulturna društva najčešće podržavaju kulturni centri ili centri za učenje stranih jezika, koji u odnosu na različita težišta svog rada, nude odgovarajuće aktivnosti za podršku nemačkom jeziku i nemačkoj kulturi. 
U ovu ponudu spadaju na primer

  • kulturne manifestacije koje predstavljaju nemačku kulturu i društvo
  • kurseve nemačkog jezika
  • informacije o Nemačkoj
  • održavanje ličnih konatakata u Nemačkoj
Inostrano-nemačka kulturna društva nisu, za razliku od Goethe-Instituta, nemačke institucije, već su institucije one zemlje u kojoj se nalaze. 

Njihov rad se bazira na smernicama spoljne kulturne i obrazovne politike Nemačke, baš kao što je to slučaj sa Goethe-Institutom. Saradnja sa Goethe-Institutima je intenzivna i puna međusobnog uvažavanja, ali nije regulisana ugovorom. Preko nadležne Nemačke ambasade kulturna društva na godišnjem nivou dobijaju značajnu sumu novca iz nemačkih javnih sredstava kao dopunu njihovom budžetu.