Vebinar Škograd: Vebinar „Moć za koprodukciju“

Škograd © Škograd

14.09.2020.

Onlajn

Interdisciplinarni centar za urbanu kulturu i javni prostor, Tehničkog univerziteta u Beču organizuje vebinar pod nazivom Moć za koprodukciju, Pažljiva distribucija moći u praksama kolaborativne izgradnje gradova (“POWER TO CO-PRODUCE: Careful Power Distribution in Collaborative City-Making Practices / Pedagogies / Policies”). Škograd na ovom događaju predstavlja Jelena Joksimović, koja će govoriti o aspektima koprodukcije javnog prostora na Ledinama, posebno naglašavajući aspekte zajedničkog građenja značenja, kao i intuitivnog, procesno orijentisanog istraživanja i menjanja prostora u lokalnim zajednicama.

Nazad