Umetnički sajam Supermarket, Stokholm

Commons: Institucija budućnosti © Društvo udružene odgovornosti

26-29.05.2022.

Supermarket Art, Stokholm, Švedska

Commons – Društvo udružene odgovornosti

Commons – Društvo udružene odgovornosti od 26. do 29. maja predstaviće se na velikom međunarodnom umetničkom sajmu Supermarket u Stokholmu.

Supermarkt Art 2022: Holy Fluff

Holy Fluff / Sveto paperje lebdi unaokolo. Ono je toliko toga, povezuje duhovno i razigrano. Uzimamo ono što je ozbiljno, tragajuće, bezbrižno i radosno i stavljamo ih u jedan šešir ne bismo li pronašli značenje. Moramo da razumemo - i da se zabavimo.

Holy Fluff je naša potreba za razmišljanjem, verovanjem, preispitivanjem, povezivanjem sa nečim što je izvan svakodnevne stvarnosti. To je i težnja za jednostavnijim, lakšim, bezbrižnijim životom.

Jednog dana se probudiš i shvatiš da te je odneo oblak paperja. Kuda ideš? Da li si dobio/la svoje odgovore?

Commons - Društvo udružene odgovornosti: „Neverovatne (ne)mogućnosti”

Ako se složimo da je naša stvarnost sazdana od opipljivih, razumljivih struktura koje su zasnovane na zapadnjačkoj modernosti, šta nas onda povezuje na nivou koji je viši od proizvodnje kapitala i ovozemaljskog života. Šta nas tera napred, šta su naši sistemi verovanja, šta izmiče našim rečima ili je neobjašnjivo, a ipak dostupno čulima.

Šta to svakodnevno poimamo kao besmisleno i nestvarno, a ipak postojeće. Gde se sve mogu naći ova prekoračenja naših stvarnosti unutar dominantne ideologije i kakav je njihov potencijal za povezivanje, inovaciju, unapređivanje i nove vidove razumevanja ljudskog stanja.
Kakva je uloga magije, snova, običaja i alternativne kulturne produkcije u razbijanju, preispitivanju, de/konstruisanju (ne)mogućeg.

„Ispod svake krize krije se još nešto: presahla mašta. Pesnikinja Amanda Gorman za ovu zemlju kaže da je jednostavno nedovršena, da nije havarisana. Šta ako je ovaj svet samo nacrt? Šta ako sve može nanovo da se napiše? Posao umetnika jeste da dopuni maštu. A to znači: Postoje ideje o kojima do sada nismo razmišljali. Osećanja sa kojima se do sada nismo susreli. Ljubav kojoj se do sada nismo predali. „Do sada” je najčudesnija reč koja je ikada skovana. Živimo tamo zajedno!”

- Nemogući životi, Alok V. Menon
 
Commons - Društvo udružene odgovornosti, umetnici:
Pavle Banović, Bogdan Čontoš, Bogdan Đukanović, Aleksandra Saša Jeremić, Katarina Jovanović - Alfa, Katarina Kostandinović, Luka Ličina, Zorica Milisavljević, Jelena Nikolić, Slavica Obradović, Selman Trtovac, Vanja Žunić
Commons - stranica projekta

Nazad