Izložba Miško Šuvaković: Dnevnici sa putovanja

Peking 2010 © Miško Šuvaković

Če, 08.09.2022 -
Po, 31.10.2022

19:30

Online Goethe-Institut Beograd, Biblioteka

Kolaži i video-asamblaži

Otvaranje izložbe: 08.09.2022. u 19:30 časova

Umetnički kafe – Lecture Performance: 22.09.2022. u 20:00 časova
Učestvuje: Miško Šuvaković
Uživo i onlajn putem Facebook-a i YouTube-a

Predavanje o knjizi „3E – estetika, epistemologija, etika spekulativnih i De Re-medija“
Učestvuje: Miško Šuvaković
Uživo i onlajn putem Facebook-a i YouTube-a


Čikago 2010 © Miško Šuvaković „Kada sam putovao – negde između 1964. i 2019. godine – sakupljao sam mikro-otpatke različitih aktivnosti i učinaka: isečke/otcepke iz novina, ambalaže kupljenih predmeta, nalepnice za hranu, omote čokolada, pertle, delove mapa, vozne karte, fotografije ili fragmente fotografija, komadiće pronađenih novinskih ili rukom pisanih tekstova, vodiče po muzejima i galerijama, delove dokumenata, plastične predmete, razglednice, vizit-karte, poklopce, komade nakita, bedževe, ali i fotografske snimke načinjene fotoaparatom, ajpodom, ili, kasnije, Android-telefonom marke Samsung. To su bili predmetni dnevnici, zbirke ili mape upisanih tragova. Takva kolekcija tragova, dokumenata ili upisa se može nazvati Dnevnik (Paul Kle) ili Atlas (Abi Varburg ili Gerhard Rihter). Putovao sam gradovima: London, Pariz, Los Anđeles, Ervajn, Njujork, Bafalo, Boston, Kembridž, San Francisko, Berlin, Lajpcig, Peking, Kajfeng, Beč, Hamburg, Edinburg, Frankfurt, Beograd, Mančester, Ankara, Poznanj, Varšava, Ljubljana, Čikago, Amsterdam, Jerevan, Moskva (Šeremetjevo), Zagreb, Helsinki, Minsk, Lođ, Minhen, Sarajevo, Riga, Seul, Bordo, Vajmar, Desau...

Volim osećaj: biti u prolazu i zabeležiti trenutak dolaska, prolaska i napuštanja nepoznatog i privremeno zaposednutog mesta. Ja sam prolaznik. Unutrašnjim, procesima su potrebni spoljašnji kriterijumi (Ludvig Vitgenštajn). To je karakter ove zbirke slučajnih i privremenih, veoma nestabilnih i krhkih papirnatih ili digitalnih kolaža i montaža – asamblaža. Ništa drugo.“
 
Podrška realizaciji projekta: Provisional SALTA Ensemble
 
Miško Šuvaković © Miško Šuvaković Miško Šuvaković (rođen 1954, Beograd) doktorirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1993. Bio profesor na FMU u Beogradu 1996-2015. Predavao na magistarskim, master i doktorskim Interedisciplinarnim studijama UU od 2002. do 2015. Profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu od 2015. Vodi program transdisciplinarnih studija savremene umetnosti i medija. Objavio 50 teorijskih knjiga na srpskom, engleskom, hrvatskom i slovenačkom jeziku.

Bio član konceptualističke Grupe 143 (1975-1980). Bio je član ZzIP  (Zajednica za istraživanje prostora) od 1982. do 1989. Bio je saradnik platforme Teorija koja Hoda (TkH) od 2000. Saradnik tima PSE (Proviosional Salta Ensemble) od 2008. do danas.

Kao kustos organizovao 40 grupnih/problemskih izložbi u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Lajpcigu, Nišu, Mariboru, Rijeci i Novom Sadu od 1978. do danas.

Izlagao je umetničke radove samostalno ili grupno od 1974. do 1993. Tokom 2000. godina je bio suorganizator retrospektivnih izložbi Grupe 143 (Novi Sad, Beograd, Zagreb), te izložbi platforme TKH (Beograd) i PSE (Ljubljana).

Povremeno konstruiše i izvodi umetničke radove sa teorijskim ili autobiografskim referencama.

Nazad