Izložba Branko Milisković: The Future Belongs to Them / Budućnost pripada njima

The Future Belongs to Them © Branko Milisković

Če, 09.02.2023 -
Ne, 12.03.2023

19:30

Online Goethe-Institut Beograd, Biblioteka

Otvaranje izložbe: 09.02.2023. u 19:30 časova

Umetnički kafe: 02.03.2023. u 20:00 časova
Učestvuju: Branko Milisković (umetnik) i Katarina Kostandinović (istoričarka umetnosti)
Uživo i onlajn putem Facebook-a i YouTube-a

Branko Milisković © Branko Milisković The Future Belongs to Them, fotografski rad, nastao je kao konstrukt više simboličkih mandata, spojenih u jednu celinu. Rađen je po principu fotografskog kolažiranja, figure, elemenata i pozadine, uključujući digitalni crtež i geometriju simbola. Rad je nastao kao reakcija na period pandemije u kojem se čitavo čovečanstvo našlo, ali i na sve nuspojave kolektivne psihoze, koju je vanredno stanje prouzrokovalo; manipulacije, uslovljavanja, laži, hipokrizije, ratne eskalacije, i sve to dovedeno do nivoa apsurda.
 
Branko Milisković rođen je 1982. u Beogradu. Studirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, diplomirao je BFA na Kraljevskoj akademiji umetnosti u Hagu, a MFA diplomu stekao na HFBK u Hamburgu. Izlagao je i izvodio performanse na brojnim scenama u Evropi, Izraelu, Rusiji, Kanadi, UK i SAD-u.

Nazad