Izložba Igor Antić i Ulrike Kesl: Raj automobila

Koncert za nečujno vozilo Koncert za nečujno vozilo © Igor Antić

Če, 06.07.2017 -
Če, 31.08.2017

Goethe-Institut Beograd

Knez Mihailova 50
11000 Beograd

Izložba u izlogu

Umetnički projekat „Raj automobila“ Igora Antića (1962, Novi Sad) i Ulrike Kesl (1962, Rotvajl) nastao je kao rezultat razmišljanja o namernim ili slučajnim korekcijama na automobilima u Nemačkoj. Namera da se što pre stigne u „perfektnu budućnost“ prikriva tehničke nedostatke, čije ispravke ponekada daju iznenadjujuće rezultate.
 
Video „Koncert za nečujno vozilo“ Igora Antića bavi se fenomenom veštačkog ozvučenja električnih vozila u Nemačkoj. Problem tihih automobila, čije prisustvo pešaci teško detektuju, gde su i kvarovi nečujni za same vozače, zahteva i naknadno ubacivanje zvukova u automobil i izmenu zakona o saobraćaju. Antić istražuje efekte zastranjenosti ove tehničke greške.
 
Projekat Ulrike Kesl se sastoji od serije automobilskih plafona, koji se na nemačkom nazivaju „nebom automobila“ (Autohimmel). Umetnica ih izoluje od njihovog izvornog konteksta i uspravlja. Njihovu unutrašnjost ravnomerno prekriva tkaninama, tako da postaju vrste monohromnih slika. Boje i motivi tkanina odredjuju novi izgled i karakter plafona.
 
Igor Antić i Ulrike Kesl se sreću 1991. na Institutu visokih studija likovnih umetnosti u Parizu i tamo započinju višegodišnju saradnju koja još traje. Od početka, fokus oboje umetnika je bio usmeren ka skulpturi. I dok Kesl nastavlja da istražuje u toj oblasti, uglavnom radeći sa tekstilom, Antić se vremenom sve više bavi društvenim kontekstom umetničkog dela. Svoje radove su predstavili na izložbama u Rotvajlu (1992), Solingenu, Vršcu (gde Kesl dobija gran pri bijenala mladih) i u Novom Sadu (1994), u Ratingenu (1995), Parizu (1995 i 1996), u Velbert-Langenbergu (1997), u Kastelu (2008) i dr.

Otvaranje izložbe: 6.7.2017. u 19:30 časova

Nazad