Izložba Igor Antić i Ulrike Kesl: Raj automobila

Koncert za nečujno vozilo Koncert za nečujno vozilo © Igor Antić

Če, 06.07.2017 -
Če, 31.08.2017

Goethe-Institut Beograd

Knez Mihailova 50
11000 Beograd

Izložba u izlogu

Umetnički projekat „Raj automobila“ Igora Antića (1962, Novi Sad) i Ulrike Kesl (1962, Rotvajl) nastao je kao rezultat razmišljanja o odnosima čoveka i njegovog automobila. Vozilo je slobodan prostor u kom osoba pronalazi svoj individualizam i gde ona projektuje svoje emocije i stanje duha. Dvoje umetnika, svaki na svoj način, tretiraju ove odnose u kojima se automobil istovremeno pojavljuje kao medijum, kao predmet identifikacije i reprezentacije.
 
Video „Koncert za nečujno vozilo“ Igora Antića bavi se fenomenom veštačkog
ozvučenja električnih vozila u Nemačkoj. Ti tihi automobili, bliski perfekciji, sada predstavljaju problem: njihovo prisustvo je teško detektovati, a njihovi kvarovi su nečujni. Zvuci dakle moraju biti naknadno ubačeni u njih. Antić istražuje ovaj fenomen savremenog društva opsednutog perfekcijom, gde se ta ista perfekcija iznenada smatra za manu.
 
Projekat Ulrike Kesl se sastoji od serije automobilskih plafona (Nebo automobila). Umetnica ih izoluje od njihovog izvornog konteksta, njihovu unutrašnjost ravnomerno prekriva različitim tkaninama i postavlja ih vertikalno naspram zida. Boje i motivi tkanina odredjuju njihov novi izgled.
 
Igor Antić i Ulrike Kesl počinju saradnju 1991. na Institutu visokih studija likovnih umetnosti u Parizu, ispitujući ulogu skulpture u prostoru. Danas Kesl nastavlja da istražuje u toj oblasti, uglavnom radeći sa tekstilom, dok se Antić vremenom sve više bavi društvenim kontekstom umetničkog dela. Svoje radove su zajednički predstavili na izložbama u Rotvajlu (1992), Solingenu, Vršcu (gde Kesl dobija gran pri bijenala mladih) i u Novom Sadu (1994), u Ratingenu (1995), Parizu (1995 i 1996), u Velbert-Langenbergu (1997), u Kastelu (2008) i dr.

Otvaranje izložbe i Umetnički kafe: 6.7.2017. u 20:00 časova

Nazad