Izložba Grupa MANIK: „Verwerfung“

Verwerfung © Marija Vauda i Nikola Pilipović

Če, 08.03.2018 -
Su, 31.03.2018

Goethe-Institut Beograd

Knez Mihailova 50
11000 Beograd

Izložba u izlogu

Umetnici Marija Vauda i Nikola Pilipović / MANIK u galeriji „Menjačnica“ Goethe-Instituta se predstavljaju izborom radova iz umetničkog projekta - MANIK, NAROD. Imanentni segment, opis i punktna tačka ovog Naroda je reč, fenomen i pojam VERWERFUNG (odbačeno, isključeno). „VERWERFUNG“ je naslov videa (2001), reč urezana u mermer („Jaje bitke“, skulptura, 100x112x50 cm, 2003), a dve slike „Mars, zadnji pogled životinje“ i „Svako ime, Krik“ (akrilik na platnu, 170x260 cm 2004, 2016) su prizori prostora i događaja u kojima se konstituiše i dešava „spoljašnji“, izgubljeni – Narod MANIK. Ovaj Narod je hermetično, mnogostruko Telo konstruisano od ostataka istorije kulture (slika, akcija, činova, stvari, pojmova, procesa, blizina i manjina, raznih redova fascinacija)  koje, nepodređeno – jer je u zoni VERWERFUNGA – izmiče kodu.
 
Marija Vauda i Nikola Pilipović rade zajedno od 1993, a 1999. pokreću MANIK kao umetnički projekat i ime. Marija Vauda je diplomirala na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu, katedra vajarstva, 1986, a Nikola Pilipović je diplomirao slikarstvo i magistrirao crtež 1986. na Fakultetu likovne umetnosti u Beogradu. Zajedno i pojedinačno su izlagali na mnogobrojnim samostalnim i grupnim izložbama u Beogradu, Srbiji i inostranstvu. Njihova umetnička praksa obuhvata crteže, sliku, digitalne radove, skulpture, fotografije, ambijente, instalacije, hepeninge, performanse, videa, projekcije, bazu vizuelnih informacija kao delo vizuelne umetnosti, tekstove o umetnosti i umetnicima, pedagoški rad („Slika i znanje“).
 
Otvaranje izložbe: 8.3. u 19:30
Umetnički kafe: 15.3. u 20:00

Nazad