Radionica i prezentacija Škograd

Škograd, Schoollaboratory 001, Ledine © David Stanley

Ne, 20.05.2018

Osnovna škola „Vlada Obradović Kameni“

Dvorište Osnovne škole „Vlada Obradović Kameni“
Dobanovačka 2a
Novi Beograd - Ledine

Shared Cities + Actopolis: Urban Hub #2

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA) će posetiti Ledine 20. maja. Autobusom će tada iz samog centra grada posetioci doći na Ledine kako bi učestvovali u programu koji počinje od 10h pa traje do večernjih časova. Tokom tog vremena OŠ “Vlada Obradović Kameni” i naselje na Ledinama ugostiće partnere iz platforme Gradovi deljenja: kreativni podsticaj (Shared Cities Creative Momentum), zajedno sa drugim učesnicima. U serijama razgovora, radionica, izložbi i šetnji kroz naselje učesnici će imati priliku da osete i susretnu se sa realnošću svakodnevnog življenja u predgrađu Beograda, da diskutuju agensnost dizajna i načine ineterakcija između prostora, infrastruktura, opresija i društvenih promena. Tokom ovog dana u samom dvorištu škole na Ledinama biće organizovana Škogradova prezentacija procesa dizajniranja Urbanog čvorišta #2 kao i Radionica o dizajnu i aktivizmu koju će organizovati Škograd i Alijansa Stare tržnice iz Bratislave.
Kraj dana rezervisan je za proslavu koja će početi od 19h.

 
Gradovi deljenja + Actopolis - Urbano dvorište čvorište #2
 
Urbano dvorište čvorište #2 je projekat koji Škograd sprovodi sa Društvom arhitekata Beograda i Goethe-Institutom a u okviru platforme Gradovi deljenja: kreativni podsticaj i programa Actopolis. Ovaj projekat nastavlja započete razgovore i akcije organizovane u toku prošle godine u naselju Ledine. Dosadašnjim razgovorima otkrivena je potreba za javnim prostorom u zajednici. Dok su zaposleni u školi izrazili zainteresovanost za prostor koji može jednako da udomi školske i vanškolske aktivnosti, deca naselja i komšiluk izrazili su želju za prostorom za aktivnosti iz domena kulture i slobodnog vremena. Od februara do marta radili smo na stvaranju kontekstualizovane participativne metodologije čiji je cilj da uoči i uključi potrebe svih prepoznatih aktera ovog projekta. Tokom marta i aprila sprovodimo tako definisanu metodologiju sa decom, komšilukom i školskim osobljem, kako bismo zajednički došli do preliminarnog predloga dizajna naše intervencije. U maju, u toku trajanja Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, predstavićemo preliminarni dizajn i sa stručnom publikom ga unaprediti. Na osnovu prikupljenih komentara i predloga za unapređenje preliminarnog dizajna radićemo na finalnom predlogu za intevenciju i pripremaćemo se za izgradnju. Cilj nam je da do početka sledeće školske godine izgradimo učionicu na otvorenom.
Proces dizajniranja i izgradnje vidimo kao način međusobnog rasta kroz kolektivni rad na dosezanju zajedničkih interesa. Naš tim nastoji da stvori fizičku, prostornu intervenciju koja će otelotvoriti i simbolizovati ovaj proces. Verujemo da kroz jačanje zajedničkih kapaciteta i istrajnost naših napora dugoročno možemo ostvariti infrastrukturu deljenog grada.

Nazad