Izložba Napuštanje bezbednog režima

Napuštanje bezbednog režima © Stevan Vuković

Če, 28.06.2018 -
Pe, 13.07.2018

Goethe-Institut Beograd

Knez Mihailova 50
11000 Beograd

Izložba transmedijalnih istraživanja

Ovu izložbu čini izbor studentskih radova nastalih tokom školske 2017-2018. godine u okviru predmeta  „Transmedijska istraživanja“ i „Diskurzivne prakse umetnosti i medija“ na odseku za Nove medije Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Odabrano je ukupno 20 radova 12 autorki i 2 autora. Njihove zajedničke crte su problemski pristup, istraživački postupak koji je do njih doveo, i to da su putem njih skazani jasno profilisani stavovi spram današnjeg postmedijskog stanja, nastalog nakon digitalne revolucije (kao treće industrijske revolucije), kao i postkonceptualnog uslova savremene umetnosti, koji pored transmedijalnosti umetničkog iskazivanja podrazumeva i to da se umetnička praksa oblikuje na diskurzivan način. Bitno je pritom da ti radovi nisu ni neki puki medjski eskperimenti, niti ilustracije teorijskih teza. Uglavnom su vrlo jednostavni, duhoviti, komunikativni i shvativi na osnovu običnog svakodnevnog iskustva, koje ne podrazumeva poznavanje tokova savremene umetnosti, ali pritom na praktičan način otvaraju i mnoga pitanja društvenom statusu i ulogama koje danas umetnici preuzimaju. Radovi su praćeni tekstualnim eksplikacijama kojima su autori opisali način nastanka svakog pojedinačnog rada, njegovu tematsku osnovu, odnos prema mediju u kome je izveden, kao i kontekste na koje referiše i značenja koje ima za cilj da proizvede. U katalogu je svaki od tih testova postavljen u odnos spram eksplikacije istog rada koju je pisao neko drugi od koleginica i kolega iz ove grupe izlagača.  Na taj način je svaki rad predstavljen kroz iniciranje dijaloga različitih interpretacija.

Izložba se organizuje u saradnji sa Fakultetom likovnih umetnosti u Beogradu.
 
Radove izlažu: Anastasija Pavić, Anđelija Ranđelov, Aleksandrina Bošnjak, Irena Đukanović, Isidora Pejović, Jovana Radić, Kristina Janjić, Kristina Nikolić, Milica Bilanović, Pavle Banović, Petar Kovačević, Tamara Spalajković, Tijana Petrović i Vanja Žunić.

Koordinacija projekta: Stevan Vuković i Zoran Todorović
 
Umetnički kafe: 04.07.2018. u 20:00 časova

Nazad