Debata Next Generation: Kako gradimo Škograd?

Škograd © Škograd

20.10.2018. u 18:00 časova

Goethe-Institut Beograd

Tema #4 Dečja participacija u dizajniranju prostora

Diskusanti: prof. dr Jelena Vranješević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju; prof. dr Ivan Kucina, vanredni profesor na Internacionalnoj školi arhitekture u Desau, Anhalt Univerzitet za primenjene nauke; ilustrator: Boris Stanić; moderatorka: Jelena Joksimović, Škograd.
 
Kako se dečjom participacijom menjaju spoljašnji svetove detinjstva? Kako dečja participacija menja javnu sferu? Kakvi su prostori prilagođeni deci? Koje su granice podsticajnog i ograničavajućeg prostora? Šta učimo, a od čega se odučavamo kroz dečju partcipaciju?

Nazad