Prezentacija Škograd na konferenciji "Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama"

Škograd – projekat socijalne edukacije i participatornog dizajna © Škograd

24.11.2018. 10:10-10:30

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

24. Novembar 2018. 10.10-10.30h - prezentacija pod nazivom Odnos škole i lokalne zajednice u urbanoj periferiji - prikaz akcionog istraživanja Škograd
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Čika Ljubina 18-20.
 
Tim Škograd učestvovaće na XXIII naučnoj konferenciji “Pedagoška istraživanja i školska praksa” ove godine pod temom “Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva ka socijalnim praksama”. Konferenciju organizju Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu i Institut za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Prezentacija tima Škograd biće na temu: Odnos škole i lokalne zajednice u urbanoj periferiji - prikaz akcionog istraživanja Škograd.

Prezentacija je otvorena za javnost.

Nazad