Izložba Obećavam da neću odustati od bavljenja umetnošću!

Obećavam da neću odustati od bavljenja umetnošću! © Milica Bilanović

Pe, 05.07.2019 -
Po, 02.09.2019

19:30

Goethe-Institut Beograd

Izložba u izlogu

Otvaranje izložbe: 05.07.2019. u 19:30 časova

Vođenje: 13.07.2019. u 13:00 časova
U okviru projekta „Dobre navike“ asocijacije Remont

Umetnički kafe: 02.09.2019. u 20:00 časova


Počevši od jula 2019, Goethe-Institut u Beogradu će pružati aktivnu podršku uspostavljanju svojevrsne platforme za komunikaciju, zajednički rad i razmenu studenata umetničkih akademija i drugih umetničkih škola iz Srbije i Nemačke. Prvi korak u tom smeru predstavljaju Nagrada Goethe-Instituta u Beogradu za studentski rad u oblasti vizuelnih umetnosti i izložba koja predstavlja presek radova sa godišnjih izložbi studenata sa beogradskih umetničkih škola. Sa ove izložbe biće izabran nagrađeni rad, a izložba će biti ponuđena kao deo buduće razmene akademskim partnerima u Nemačkoj.

Nagrada Goethe-Instituta u Beogradu za studentski rad u oblasti vizuelnih umetnosti je priznanje koje će, počevši od 2019. godine, jednom godišnje biti dodeljivano studentu umetničkih fakulteta koji svojim radom na najbolji način demonstrira inovativnost, konceptualnu zasnovanost pristupa i osetljivost za specifična svojstva medija u kojima se izvodi, smelost da se upusti u eksperiment i preispita opšta mesta na koja se umetnička produkcija najčešće poziva, otvorenost ka radu sa publikom, kao i polemički odnos spram stereotipnih tumačenja umetničkih radova.

U galeriji „Menjačnica“ Goethe-Instituta će tokom ovog leta biti postavljena izložba finalista nagrade, a dobitnik će biti proglašen na početku jesenje sezone, kada će biti predstavljen katalog i organizovan razgovor sa svim finalistima.

Neposredni cilj nagrade je podsticanje autorskog pristupa kod studenata umetničkih akademija, istraživanja u polju umetnosti i propitivanja ustaljenih paradigmi umetničkog rada. Na ovaj način promoviše se stav da se studenti umetničkih akademija tretiraju kao autorske ličnosti i aktivni učesnici rasprava u polju umetnosti, a ne kao puki korisnici usluga u polju obrazovanja.

Osim toga, samom postavkom se predstavlja sažet prikaz idejnih tendencija u radu mladih umetnika u Beogradu i Srbiji, kao i materijalnih praksi izrade radova i njihovog uodnošavanja sa prostorom u kome se izlažu, koji se potom može postaviti u komparativni odnos sa tendencijama u radu studenata na sličnim institucijama u Nemačkoj. Takođe, učešćem u programu galerije „Menjačnica“, njihov rad se postavlja u odnos sa svim onim radovima autora koji su u ovoj galeriji izlagali prethodnih godina, ostvarujući svojevrsni dijalog intergeneracijskog tipa.

Ideja da se nagrada uspostavi, kao i metod izbora i način predstavljanja radova razvijen je iz iskustva rada na izložbi pod nazivom „Napuštanje bezbednog režima“, koja je realizovana u Goethe-Institutu u saradnji sa Fakultetom likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, u periodu od 28. juna do 15. jula 2018. godine.

Nazad