Međunarodna umetnička laboratorija Pristup plesu

Generator © Dejan Košćak

22-26.11.2019.

Magacin, Kraljevica Marka 4, Beograd

Međunarodna laboratorija „Pristup plesu“ u organizaciji “Stanice - servisa za savremeni ples” održaće se od 22-26. novembra 2019. u Beogradu,  a namenjena je razvoju obrazovnih metodologija i prenosu specifičnih znanja i veština  na polju izvođačkih umetnosti i savremenog plesa za dečiju i mladu publiku. Učesnici laboratorije biće umetnici, plesni pedagozi, vaspitači i edukatori, iz  Italije, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Nemačke i Srbije. Laboratoriju će moderirati i voditi Ameli Malman iz Nemačke, dramaturškinja aktivna u oblasti savremenog plesa i savremenih izvođačkih praksi za decu.

Laboratorija se realizuje u okviru projekta Generator platforma koji predstavlja trogodišnji projekat i evropsku saradničku platformu namenjenu istraživanju i razvoju novih savremenih plesnih praksi za dečiju i mladu publiku.

Članovi platforme su VRUM umjetnička organizacija (Hrvatska) kao koordinator platforme, zatim Centro Servizi Culturali Santa Chiara (Italija), DSCHUNGEL WIEN (Austrija), Plesni teatar Ljubljana (Slovenija), Stanica - servis za savremeni ples (Srbija) i Zagrebački plesni ansambl/Mediteranski plesni centar (Zagreb/Svetvinčenat). Platforma je svoje delovanje usmerila na aktivnosti u koje uključuje decu i mlade, stručnjake za vaspitanje i obrazovanje, plesne pedagoge i umetnike, a čiji su ciljevi razvoj mlade publike, međukulturna saradnja, razmena, diseminacija i podrška inovativnim i interaktivnim umetničkim formama, kritičko preispitivanje i vrednovanje kao i teorijsko promišljanje umetničkih sadržaja, edukacija i zagovaračke aktivnosti u umetnosti za mladu publiku. Neke od navedenih aktivnosti su u formi umetničkih i edukativnih laboratorija, edukativnih publikacija, showcase formata i novih metodologija prenosa znanja i veština.

Međunarodna laboratorija se realizuje uz podršku Goethe-Institut Srbija, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Zaklade Kultura nova.

Više informacija dostupno je putem FB stranice projekta.

Nazad