Bijenale Neverovatne (ne)mogućnosti: zamišljanje institucije budućnosti

Commons: Most na suvom, Zrenjanin © Katarina Kostandinović

20.09–28.10.2021.

Savremena galerija Zrenjanin i javni prostori širom grada

Commons: Društvo udružene odgovornosti /d.u.o.; 14. Bijenale akvarela u Zrenjaninu

U okviru 14. Bijenala akvarela u Zrenjaninu radna grupa dugoročnog projekta COMMONS – Zamišljanje institucije budućnosti (Pavle Banović, Bogdan Čontoš, Bogdan Đukanović, Aleksandra Saša Jeremić, Katarina Jovanović Allfa, Katarina Kostandinović, Luka Ličina, Nemanja Milenković, Zorica Milisavljević, Selman Trtovac, Vanja Žunić) predstaviće svoj dosadašnji rad u interakciji sa lokalnom zajednicom i ispitati sopstveni model funkcionisanja koji se pridržavao principa zajedničkog, demokratičnosti, otvorenosti, odgovornosti, efikasnosti, efektivnosti i stalnog učestvovanja. 

Aktivnosti grupe otpočele su u novembru 2020. godine kada se formirao kolektiv/radna grupa koju čine umetnici i kustosi, a osnove za razvoj nastupajućih faza projekta ili prve teze za kostur institucije budućnosti rodile su se kroz sastanke zatvorenog tipa, upoznavanjem i uspostavljanjem prostora za diskusiju, kritiku i nesmetanu razmenu. Posmatrajući Bijenale akvarela u Zrenjaninu kao instituciju, izložba predstavlja plodno tlo za eksperiment radne grupe projekta COMMONS, ispitivanje dosadašnjih modela funkcionisanja unutar grupe i izazov da se neke od ideja izvedu u javnom prostoru u saradnji sa lokalnom zajednicom – kroz razmenu sa kulturnim radnicima, aktivistima i drugim, s namerom zamišljanja institucije budućnosti koja ne isključuje svoje činioce, već okuplja u komunikaciji i dijalogu, razumevanju, empatiji i solidarnosti.

Kustoskinja/selektorka/romantična menadžerka 14. Bijenala akvarela u Zrenjaninu pod nazivom Neverovatne (ne)mogućnosti: zamišljanje institucije budućnosti je Katarina Kostandinović, ujedno i autorka prvog izdanja projekta COMMONS koji se realizuje na poziv Goethe-Instituta u Beogradu. Kako je fokus izložbe na javnom prostoru širom Zrenjanina - trgovima, haustorima, fasadama, izlozima - izazov grupi biće aktivnosti u javnom prostoru, interakcija sa kulturnom zajednicom, razmišljanje o načinu da se ona uključi u proces zamišljanja institucija budućnosti (koji se ne odnosi samo na ovu izložbu); institucije čiji su zidovi porozni i fleksibilni da primi aktiviste, kulturne radnike, umetnike i publiku. Konceptom izložbe pažnja se skreće sa akvarela na bitna problemska pitanja unutar političkog, društvenog i kulturnog života u kom kreiramo umetnost, prikazujemo je i komuniciramo sa njom. Kako ćemo komunicirati ideje kroz umetnost u javnom prostoru na način koji je svima razumljiv? Kako koristimo umetnički jezik ili umetnički prostor, kako rečima da oblikujemo našu stvarnost kada značenje proističe iz procesa razumevanja prostora koji reči zauzimaju ili u kom odjekuju? Kako se baviti Bijenalom akvarela u vremenu lokalne krize vodnih resursa i vodosnabdevanja u Zrenjaninu? Kako i s kim zamišljati institucije budućnosti, kako ih činiti, oblikovati i graditi? Kako ih učiniti transparentnim i pristupačnim?

NEVEROVATNE (NE)MOGUĆNOSTI. Radna grupa projekta će kroz samoorganizovanu rezidenciju u Zrenjaninu (od 6. do 20. septembra 2021) i učešće na 14. Bijenalu akvarela u Zrenjaninu (od 20. septembra do 28. oktobra 2021) predstaviti svoj dosadašnji rad. Selektorka Bijenala i kustoskinja izložbe pod nazivom „Neverovatne (ne)mogućnosti: zamišljanje institucije budućnosti” je Katarina Kostandinović, ujedno i autorka prvog izdanja projekta COMMONS. Posmatrajući Bijenale akvarela u Zrenjaninu kao instituciju, izložba će poslužiti kao plodno tlo za eksperiment radne grupe projekta COMMONS, ispitivanje dosadašnjih modela funkcionisanja unutar grupe i izazov da se neke od ideja izvedu u javnom prostoru u saradnji sa lokalnom zajednicom. U tom procesu, na poziv kustoskinje, grupi se pridružuju umetnice Nora Mesaroš, Jelena Nikolić, Kristina Nikolić, Slavica Obradović i Tamara Spalajković.

Commons - stranica projekta

Nazad