Οι υπηρεσίες μας

Ψηφιακη Βιβλιοθηκη «Onleihe»

Περισσότεροι από 35.000 τίτλοι e-books, e-audios, ταινιώ, υλικών για εκμάθηση γερμανικών, περιοδικών και εφημερίδων είναι διαθέσιμοι για κατέβασμα στην Onleihe. Δωρεάν. Χωρίς διαφημίσεις.

Επιχορήγηση μεταφράσεων

Το πρόγραμμα επιχορήγησης μεταφράσεων στηρίζει τη δημοσίευση έργων γερμανικής λογοτεχνίας σε κάποια άλλη γλώσσα.