Επιχορήγηση μεταφράσεων

Επιχορήγηση μεταφράσεων Φωτ.: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Το πρόγραμμα επιχορήγησης του Goethe-Institut «Μεταφράσεις γερμανικών βιβλίων σε άλλες γλώσσες» στηρίζει εκδοτικούς οίκους στη δημοσίευση έργων Γερμανικής Λογοτεχνίας σε μια άλλη γλώσσα. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να γνωρίσει στο μη γερμανόφωνο αναγνωστικό κοινό σημαντικά επιστημονικά συγγράμματα, λογοτεχνικά έργα υψηλών αξιώσεων, βιβλία για παιδιά και εφήβους, καθώς και επιλεγμένα βιβλία ειδικού ενδιαφέροντος.

Η επιχορήγηση μεταφράσεων αποτελεί μέλημα και βασικό όργανο της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής της Γερμανίας και έχει τεθεί στην υπηρεσία του πολιτισμού.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το Goethe-Institut καλύπτει στον εκδοτικό οίκο μετά τη δημοσίευση του έργου στην ξένη γλώσσα ένα μέρος των εξόδων για την μετάφραση. Πλήρης κάλυψη του κόστους για την μετάφραση καθώς και η πληρωμή των εξόδων επιμέλειας και εκτύπωσης δεν προβλέπεται.

Στα σχεδόν 40 χρόνια λειτουργίας του το πρόγραμμα στήριξε οικονομικά την έκδοση 6.000 περίπου βιβλίων σε 45 γλώσσες.

Το Ινστιτούτο Goethe της χώρας σας αξιολογεί την αίτησή σας. Εάν εγκρίνει την επιχορήγηση του εγχειρήματός σας, αποστέλλει τη σύστασή του στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου Goethe στο Μόναχο.

Η επιλογή των μεταφράσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση γίνεται από μια εξαμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο κριτικούς λογοτεχνίας, έναν διαφορετικό κάθε χρόνο εκπρόσωπο εκδοτικού οίκου που εργάζεται στο τμήμα ξένων δικαιωμάτων και τρεις συνεργάτες του Goethe-Institut από το τμήμα Λογοτεχνίας και Επιχορήγησης Μεταφράσεων. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τέσσερις φορές το χρόνο, συγκεκριμένα:
 • Τέλη Απριλίου / Αρχές Μαΐου: Υποβολή αιτήσεων: 1η Φεβρουαρίου έως 1η Μαρτίου
 • Τέλη Ιουλίου: Υποβολή αιτήσεων: 1η Μαΐου έως 1η Ιουνίου
 • Αρχές Νοεμβρίου: Υποβολή αιτήσεων: 15 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου
 • Αρχές Φεβρουαρίου: Υποβολή αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου
 1. Υποβολή αιτήσεων από εκδοτικούς οίκους: Αίτηση δικαιούνται να υποβάλουν αποκλειστικά οι εκδοτικοί οίκοι χωρών εκτός Γερμανίας. 
 2. Δημοσιευμένα έργα: Επιχορηγούνται μεταφράσεις έργων Γερμανών συγγραφέων που έχουν εκδοθεί σε έντυπη μορφή σε εκδοτικό οίκο του γερμανόφωνου γλωσσικού χώρου. 
 3. Μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο: Η μετάφραση πρέπει να γίνει από το γερμανικό πρωτότυπο κείμενο. 
 4. Χρόνος έκδοσης της μετάφρασης: Για επιχορήγηση μπορούν να εξεταστούν μόνο εγχειρήματα που τη χρονική στιγμή της σύναψης της σύμβασης επιχορήγησης δεν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της εκτύπωσης του βιβλίου.
 5. Επιδότηση του κόστους μετάφρασης: Στην περίπτωση που εγκριθεί η επιχορήγηση, το Ινστιτούτο Goethe καταβάλλει στον ξένο εκδοτικό οίκο μετά την κυκλοφορία της ξενόγλωσσης έκδοσης μέρος του κόστους μετάφρασης. Η πλήρης κάλυψη του κόστους μετάφρασης και η χρηματοδότηση των εξόδων δικαιωμάτων, εκτύπωσης ή επιμέλειας δεν προβλέπονται. 
 6. Αναφορά του Ινστιτούτου Goethe και εμφάνιση του λογότυπου: Ο ξένος εκδοτικός οίκος υποχρεούται να αναφέρει στην ταυτότητα του βιβλίου το Ινστιτούτο Goethe ως χορηγό και να εμφανίσει το λογότυπο του Ινστιτούτου Goethe. Σε περίπτωση που αμελήσει να το κάνει αυτό, το ποσό της επιχορήγησης δεν θα καταβληθεί.
 7. Αμοιβή μεταφραστή: Σε περίπτωση που εγκριθεί μια επιχορήγηση, μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του ποσού επιχορήγησης μόνο αμοιβές οι οποίες θα αποπληρωθούν στο μεταφραστή το αργότερο τη στιγμή κυκλοφορίας της μετάφρασης.
 8. Μετάφραση σε μορφή e-book στην Onleihe: Τις μεταφράσεις που δημοσιεύονται και ως e-book το Ινστιτούτο Goethe επιθυμεί να τις διαθέτει προς δανεισμό στην Onleihe για τους εγγεγραμμένους χρήστες της. Ο ξένος εκδοτικός οίκος υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Ινστιτούτου Goethe τη μετάφραση σε μορφή epub.
Εδώ θα βρείτε το λογότυπο του Ινστιτούτου Goethe για να το περιλάβετε στα μεταφρασμένα βιβλία που έχουν λάβει επιχορήγηση: