Ηλεκτρονική αίτηση

Bitte bewerben Sie sich hier online. Die Angaben, die Sie in diesem Formular machen, werden zugleich an das Goethe-Institut in Ihrem Land und an die Zentrale in München gesandt.

Bitte wählen Sie unten im Formular das Goethe-Institut in Ihrem Land aus. Bitte fügen Sie folgende Dokumente bei, diese können am Ende des Formulars hochgeladen werden:

 • Lizenzvertrag
 • Übersetzervertrag
 • Projektbegründung
  • Warum möchten Sie dieses Werk übersetzen? Liegen schon andere Werke des Autors in Übersetzung vor?
  • Welche anderen Autoren haben Sie im Programm, sind darunter deutsche Autoren?
  • Warum benötigt das Projekt finanzielle Unterstützung?
 • Informationen über den Übersetzer / die Übersetzerin
  • Bitte senden Sie uns eine Liste der aus dem Deutschen übersetzten und publizierten Titel.
    
Bitte senden Sie zwei Exemplare des deutschen Textes an: 
Goethe-Institut e.V. 
Bereich 33 
z.Hd. Herrn Schmohl 
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

Leider ist es nicht möglich, das Online-Formular zwischenzuspeichern.

Bei technischen Schwierigkeiten werden Bewerbungen auch per Post vom Goethe-Institut in Ihrem Land entgegengenommen. 
Bitte füllen Sie das Online-Formular auf Deutsch oder Englisch aus.

Ihr Verlag

Ihr Verlag
 

 
Das deutsche Werk, das übersetzt werden soll

Das deutsche Werk, das übersetzt werden soll

Ihre Print-Ausgabe

In welcher Sprache wird sie publiziert?

Wie hoch sind die Übersetzungskosten?

Wann soll Ihre Ausgabe erscheinen? Monat / Jahr

Welche Auflage planen Sie?

Welchen Ladenpreis planen Sie?

Ihre E-Book-Ausgabe

Monat / Jahr

Der Übersetzer/ Die Übersetzerin

Andere Sponsoren

Dateiupload

Die Projektbegründung soll folgende Fragen beantworten:

1. Warum möchten Sie dieses Werk übersetzen? Liegen schon andere Werke des Autors in Übersetzung vor?
2. Welche anderen Autoren haben Sie im Programm, sind darunter deutsche Autoren?
3. Warum benötigt das Projekt finanzielle Unterstützung?

Bitte senden Sie uns eine Liste der aus dem Deutschen übersetzten und publizierten Titel.

Dateiupload (nur PDF)
Maximal 2 MB pro Datei! Bitte bedenken Sie, dass Ihre Dateien durch das Abschicken des Formulars auf den Server hochgeladen werden müssen. Vor allem bei langsamen Internetverbindungen empfiehlt es sich also, die Datenmenge zu reduzieren.

Förderbedingungen:

1. Die Übersetzung muß aus dem deutschen Originaltext vorgenommen werden.

2. Der deutsche Originaltext muß in gedruckter Form bei einem deutschen Verlag publiziert sein.

3. Es können nur solche Projekte berücksichtigt werden, die sich zum Zeitpunkt des Abschlusses des Fördervertrags noch nicht im Stadium der Drucklegung befinden.

4. Der ausländische Verlag ist verpflichtet, im Impressum das Goethe-Institut als Förderer zu nennen und das Logo des Goethe-Instituts abzudrucken. Sollte dies versäumt werden, behält sich das Goethe-Institut vor, den bewilligten Betrag nicht auszuzahlen.

5. Im Falle einer Förderung können für die Festlegung der Fördersumme nur solche Honorare herangezogen werden, die der Übersetzer spätestens bei Erscheinen der Übersetzung ausgezahlt bekommt.


Bitte warten Sie nach dem Abschicken, bis die Bestätigung in einem kleinen PopUp-Fenster erscheint. Das kann je nach Größe Ihrer Anhänge und der Uploadgeschwindigkeit Ihres Internetzugangs mehrere Minuten dauern!

* Υποχρεωτικά πεδία
Κάνοντας κλικ στο κουμπί που ακολουθεί, μεταβιβάζετε τα στοιχεία που έχετε εισαγάγει στο έντυπο επικοινωνίας και δηλώνετε σύμφωνος/-η ως προς το να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας και να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο schmohl@goethe.de, christiane.descoubes@goethe.de, ponn-rassmann@goethe.de. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, τα στοιχεία σας θα διαγραφούν άμεσα. Διαφορετικά, τα στοιχεία σας θα διαγραφούν, όταν θα έχουμε επεξεργαστεί το αίτημά σας ή όταν θα έχει εκλείψει ο σκοπός της αποθήκευσής τους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων