Υπηρεσίες

Μια επιχειρηματίας σε ένα σύγχρονο γραφείο πληκτρολογεί κάτι στο tablet.

Στις Υπηρεσίες θα βρείτε πληροφορίες γύρω από τα προγράμματα προώθησης του Goethe-Institut και της ψηφιακής Βιβλιοθήκης Onleihe.

Προσφέρουμε επίσης επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές σπουδών στη Γερμανία.