Jahna Otterbacher

Jahna Otterbacher Foto: Jahna Otterbacher
H Jahna Otterbacher είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Μίσσιγκαν (Ann Arbor, ΗΠΑ), όπου υπήρξε μέλος της ερευνητικής ομάδας για γλωσσολογία υπολογιστών και επαναφορά δεδομένων (CLAIR). Επί του παρόντος είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (OUC), στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Η Jahna συντονίζει το Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (CyCAT) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020 Widespread Twinning. Το CyCAΤ προωθεί τη διαφάνεια και την ανάληψη ευθυνών στα αλγοριθμικά συστήματα, τα οποία ο κόσμος χρησιμοποιεί μεν συστηματικά αλλά δεν είναι τόσο διαφανή (π.χ. μηχανές αναζήτησης), λόγω της παρέμβασης σε τρία επίπεδα: των δεδομένων, του προγραμματιστή και του χρήστη. Πέρα από τη θέση της στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η Jahna ηγείται επίσης της ομάδας για «Διαφάνεια και Αλγορίθμους» στο  RISE (Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα και Αναδυόμενες Τεχνολογίες) - ένα νέο κέντρο αριστείας και καινοτομίας στη Λευκωσία, σε συνεργασία με δύο διεθνείς συνεργάτες: το UCL και το MPI.