Περισσότερες πληροφορίες

Ολα μέσα! Τα μέρη της εξέτασης

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 αποτελείται από τις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ατομική ή ανά ζεύγη).
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.
​​​​​​​

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διαβάζετε αποσπάσματα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και/ή εκθέσεις. Στις αντίστοιχες ασκήσεις αποδεικνύετε ότι είστε σε θέση να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις εκτενών κειμένων, αποδίδοντας μεταξύ των άλλων το νόημα επιλεγμένων τμημάτων τους.

Διάρκεια: 70 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Εκφράζετε εκτενώς την άποψή σας πάνω σε ένα θέμα συντάσσοντας ένα καλά δομημένο κείμενο. Για το σκοπό αυτό σας δίνονται πληροφορίες με τη μορφή ενός διαγράμματος.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ακούτε συζητήσεις, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, συνεντεύξεις ή ραδιοφωνικά κείμενα, κρατάτε σημειώσεις και αντιστοιχείτε φράσεις.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Στην πρώτη φάση της εξέτασης λέτε την άποψή σας για το περιεχόμενο ενός σύντομου κειμένου. Κατόπιν συνομιλείτε με τον συνεξεταζόμενό σας και παίρνετε μαζί μια απόφαση ή αναζητάτε από κοινού λύση.
 
Διάρκεια: 10 ή 15 λεπτά

Προυποθεσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 απευθύνεται σε ενήλικες.
 
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat C1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο πέμπτο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER) .
  • Για να φτάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις που έχετε και τον τρόπο εκμάθησης- 800 μέχρι 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.