Έντυπο αίτησης συμμετοχής Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

Τα τμήματα για την ΕΕ του προγράμματος Europanetzwerk Deutsch έχουν στόχο να σας στηρίξουν στην επαγγελματική και συχνότερη χρήση των πολύ καλών σας γνώσεων γερμανικών στο καθημερινό εργασιακό σας περιβάλλον. Το πρόγραμμα Europanetzwerk Deutsch θα συμβάλει ώστε να διαμορφώσετε ένα ενεργό δίκτυο στην εργασιακή σας καθημερινότητα, το οποίο θα σας φέρει σε επαφή με τους συναδέλφους σας στην Ευρώπη. Τα τμήματα για την ΕΕ θα σας προωθήσουν έτσι σε ατομικό επίπεδο, ούτως ώστε να επιτύχετε  τη μεγαλύτερη δυνατή μαθησιακή πρόοδο. Εστιάζουν δε σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απόκτηση γνώσεων για τα γερμανικά θεσμικά όργανα, υπουργεία και πολιτιστικούς φορείς. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εντατικά γλωσσικά μαθήματα όλες τις ημέρες της διάρκειάς του. Υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Europanetzwerk Deutsch, εάν είστε υπάλληλος θεσμικού οργάνου της ΕΕ ή υπουργείου στα κράτη-μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες (+Νορβηγία και Ισλανδία) και έχετε στενή συνεργασία στη δουλειά σας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Επίσης, εάν οι γνώσεις γερμανικών σας βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο B2 και άνω και θέλετε να δικτυωθείτε περισσότερο στο πλαίσιο της ΕΕ.

Δίνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες θα μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε το θεσμικό και γλωσσικό πρόγραμμα με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες και να αποκτήσουμε εικόνα των επαγγελματικών προτεραιοτήτων και των επιθυμιών σας για το πρόγραμμα.
 

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συγκατάθεσης


Αυτή τη συναίνεση έναντι του Ινστιτούτου Goethe μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, στέλνοντας e-mail στο eu-kurs2@goethe.de.

Πληροφορίες για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Hinweis: Bitte verwenden Sie die deutsche Sprache und benutzen Sie bitte keine Blockbuchstaben.

Angaben zu Ihrer Person

Arbeitsbereich

Kurse

Kursteilnahme

* Υποχρεωτικά πεδία

When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to eu-kurs2@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.