Τμήματα γερμανικών για ενηλίκους

Γενικά γλωσσικά τμήματα στα επίπεδα A1–C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (GER) για ενήλικες από 16 χρονών. Επιλέξτε ανάμεσα σε μάθημα στην τάξη, Blended Learning και διαδικτυακό μάθημα.

Μάθημα στην τάξη
Κανονικό Μάθημα

15 βδομάδες
60, 75 ή 90 ΔΠ* (αναλόγως επιπέδου)
1 ή 2 φορές τη βδομάδα
Ηλικίες: Από 16 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Blended Learning
Κανονικο Μαθημα

50 % Ομαδικό μάθημα και
50 % Αυτόνομη διαδικτυακή εκμάθηση με επίβλεψη
15 βδομάδες
40 ή 60 ΔΠ* (αναλόγως επιπέδου)
1 φορά/εβδομάδα + Selbststudium
Ηλικίες: Από 15 χρονών
ουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Ομαδικά μαθήματα online
Κανονικό Μάθημα

Αυτόνομη διαδικτυακή εκμάθηση με επίβλεψη και
Ομαδικό μάθημα με εξ αποστάσεως συνεδρίες
15 βδομάδες
40 ή 60 ΔΠ* (αναλόγως επιπέδου)
Ηλικίες: Από 15 χρονών
ουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Μάθημα στην τάξη
Εντατικό Μάθημα

15 εβδομάδες
120 ΔΠ*
2 ΔΠ*/βδομάδα
Ηλικίες: Από 16 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Blended Learning
Εντατικο Μαθημα

50 % Ομαδικό μάθημα και
50 % Αυτόνομη διαδικτυακή εκμάθηση με επίβλεψη
15 βδομάδες
120 ΔΠ*
1 φορά/εβδομάδα + Αυτόνομη εκμάθηση
Ηλικίες: Από 15 χρονών
ουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Ομαδικά μαθήματα online
Εντατικο Μαθημα

Αυτόνομη διαδικτυακή εκμάθηση με επίβλεψη και
Ομαδικό μάθημα με εξ αποστάσεως συνεδρίες
15 βδομάδες
120 ΔΠ*
Ηλικίες: Από 15 χρονών
ουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Μάθημα στην τάξη
Υπερεντατικά καλοκαιρινά τμήματα

5–6 εβδομάδες
125 ή 150 ΔΠ* (αναλόγως επιπέδου)
5 Tφορές/εβδομάδα
Ηλικίες: Από 16 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Ομαδικά μαθήματα online
Υπερεντατικά καλοκαιρινά τμήματα

50 % Αυτόνομη διαδικτυακή εκμάθηση με επίβλεψη και
50 % Ομαδικό μάθημα με εξ αποστάσεως συνεδρίες
6 βδομάδες
120 ΔΠ*
5 φορές/εβδομάδα + Αυτόνομη εκμάθηση
Ηλικίες: Από 15 χρονών
ουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Ομαδικά μαθήματα online
Υπερεντατικά καλοκαιρινά τμήματα

70 % Αυτόνομη διαδικτυακή εκμάθηση με επίβλεψη και
30 % Ομαδικό μάθημα με εξ αποστάσεως συνεδρίες
6–8 βδομάδες
120 ή 180 ΔΠ* (αναλόγως επιπέδου)
Ηλικίες: Από 15 χρονών
ουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

* ΔΠ = διδακτικοί περίοδοι των 45 λεπτών

Ειδικα τμηματα

Κανονικά μαθήματα
Τμήμα συζήτησης

B2, C1
15 εβδομάδες
30 ΔΠ*
1 φορά/εβδομάδα
Ηλικίες: Από 16 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

* ΔΠ = διδακτικοί περίοδοι των 45 λεπτών

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία και δήλωση συμμετοχής

Ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα τμήματα γερμανικών; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Επίπεδα A1–C2

Τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας που προσφέρουμε, ακολουθούν τη διάταξη των επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (GER). 

Τύποι γλωσσικών τμημάτων

Είτε από το σπίτι σας μέσω Η/Υ, είτε σε μια τάξη, είτε με συνδυασμό των δύο, τα σύγχρονα τμήματά μας σας δίνουν την επιλογή.