Γερμανικά για παιδιά και εφήβους

Τμήματα για παιδιά και εφήβους Φωτ.: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

Τα παιδιά βιώνουν ενεργά τη γλώσσα και τη χρησιμοποιούν σε παιχνίδια ρόλων και σε έργα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στην κάθε ηλικία και πολυποίκιλο.

Ημερομηνίες και τιμές

Αυτά τα τμήματα απευθύνονται σε παιδιά  (4-11 χρόνων) καθώς και σε εφήβους (12-15 χρόνων). Προσφέρουμε παιδικά τμήματα αρχαρίων, τμήματα βασικής, πολύ καλής μέχρι και μητρικής γνώσης της γερμανικής γλώσσας.

Έφηβοι από 16 χρόνων και άνω ενσωματώνονται στις τάξεις ενηλίκων. Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του γλωσσικού τμήματος.

Παιδικά τμήματα

Kindergarten

Μάθημα για διγλωσσικά παιδιά
15 εδομάδες
1 φορά/εβδομάδα 
30 ΔΠ*, 2 ΔΠ* την εβδομάδα 
Ηλικίες: 4-6 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Playgroup

Πρώιμη εκμάθηση γλώσσας
15 εβδομάδες
1 φορά/εβδομάδα
20 ΔΠ*, 1,3 ΔΠ* την εβδομάδα
Ηλικίες: 5-8 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Hallo Anna

Πρώιμη εκμάθηση γλώσσας
15 εβδομάδα
1 φορά/εβδομάδα
30  ΔΠ*, 2 ΔΠ* την εβδομάδα
Ηλικίες: 7-8 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 12

Bilingual

Μάθημα για διγλωσσικά παιδιά
15 εβδομάδες
1 φορά/εβδομάδα
30 ΔΠ*, 2 ΔΠ* την εβδομάδα
Ηλικίες: 6-7 / 9-10 / 11-12 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 15

Deutschprofis

15 εβδομάδες
2 φορές/εβδομάδα
60 ΔΠ*, 4 ΔΠ* εβδομάδα
Ηλικίες: 7-9 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 15
Προσφερόμενα επίπεδα: A1

Κανονικό Μάθημα K

Κανονικά τμήματα για παιδιά
15 εβδομάδες
2 φορές/εβδομάδα
60 ΔΠ*, 4 ΔΠ* την εβδομάδα
Ηλικίες: 9-11 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 15
Προσφερόμενα τμήματα: A1, A2

* ΔΠ = διδακτικοί περίοδοι των 45 λεπτών

Τμήματα για εφήβους

Κανονικό Μάθημα J

Κανονικά τμήματα για εφήβους
15 εβδομάδες
2 φορές/εβδομάδα
60 ΔΠ*, 4 ΔΠ* την εβδομάδα
Ηλικίες: 12-15 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 15
Προσφερόμενα επίπεδα: A1J

Κανονικό Μάθημα J

Κανονικά τμήματα για εφήβους
15 εβδομάδες
2 φορές/εβδομάδα
75 ΔΠ*, 5 ΔΠ* την εβδομάδα
Ηλικίες: 12-15 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 15
Προσφερόμενα επίπεδα: A2J, B2.1J

Κανονικό Μάθημα J

Κανονικά τμήματα για εφήβους
15 εβδομάδες
2 φορές/εβδομάδα
90 ΔΠ*, 6 ΔΠ* την εβδομάδα
Ηλικίες: 12-15 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 15
Προσφερόμενα επίπεδα: B1J

Υπερεντατικό Μάθημα J

Υπερεντατικά τμήματα για εφήβους
5 εβδομάδες
5 φορές/εβδομάδα
125 ΔΠ*, 25 ΔΠ* την εβδομάδα
Ηλικίες: 12-15 χρονών
τουλάχιστον 6 σπουδαστές
ανώτ. αριθμός συμμετεχόντων: 15
Προσφερόμενα επίπεδα: A1J, A2J

* ΔΠ = διδακτικοί περίοδοι των 45 λεπτών