Τύποι γλωσσικών τμημάτων

Τύποι μαθημάτων Ομαδικά μαθήματα
online
Blended Learning Κανονικά μαθήματα
Μαθαίνοντας στο Ινστιτούτο Γκαίτε 50% 100%
Μαθαίνοντας online 100% 50%
Προσωπική υποστήριξη από διδάσκων      
Προετοιμασία για εξετάσεις      
Ευέλικτο ωράριο    
Πλατφόρμα      
Μαθήματα με χρήση πολυμέσων      
Περισσότερες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για τα ομαδικά μαθήματα online Περισσότερες πληροφορίες για τα blended learning