Τύποι γλωσσικών τμημάτων

Τύποι μαθημάτων Ομαδικά μαθήματα
online
Κανονικά μαθήματα
Μαθαίνοντας στο Ινστιτούτο Γκαίτε 100%
Μαθαίνοντας online 100%
Προσωπική υποστήριξη από διδάσκων    
Προετοιμασία για εξετάσεις    
Ευέλικτο ωράριο  
Πλατφόρμα    
Μαθήματα με χρήση πολυμέσων    
Περισσότερες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για τα ομαδικά μαθήματα online