Υλικό για εξάσκηση

Επιστροφή σε TestDaF

Δύο ολοκληρωμένα δείγματα εξέτασης TestDaF βρίσκονται στη διάθεσή σας για να προετοιμασθείτε για το τεστ. Θα τα βρείτε δωρεάν –μαζί με οδηγίες και συμβουλές- στη διεύθυνση: www.testdaf.de

Υλικό προς λήψη

Δείγματα εξέτασης προς λήψη
με οδηγίες και πληροφορίες θα βρείτε απ’ ευθείας στην ιστοσελίδα του TestDaF

Υλικό για παραγγελία

Υλικό για εξάσκηση
Στην ιστοσελίδα του TestDaF θα βρείτε έναν κατάλογο με υλικό για εξάσκηση.  Μπορείτε να προμηθευτείτε το υλικό αυτό στα βιβλιοπωλεία.