Μέθοδοι και εκπαιδευτικό υλικό

Μέθοδοι και εκπαιδευτικό υλικό Φωτ.: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτικό και μαθησιακό υλικό για τα πεδία Οικονομία, Τουρισμός, Τεχνολογία, κοινωνικά και ιατρικά επαγγέλματα.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τμήματα για μαθητές γερμανικών ως ξένης γλώσσας ηλικίας 8-12 ετών και για όλους όσοι θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά στην εκμάθηση της γλώσσας μέσα από το παιχνίδι και σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα της μεθοδολογίας-διδακτικής.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

Οι έφηβοι έχουν μια δική τους, ιδιαίτερη μαθησιακή συμπεριφορά, που διακρίνεται σε πολλούς τομείς από εκείνες των ενηλίκων και των παιδιών.