Kısa yollar:

Doğrudan içeriğe git (Alt 1)Doğrudan bir alt navigasyona git (Alt 3)Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)

Bauhaus Nedir?

1919 yılında Weimar’da en önemli ve en eski sanat ve tasarım enstitülerinden biri olan Devlet Bauhaus Okulu kurulur. Kuşkusuz,  modern sanat ve mimariyi Bauhaus kadar etkileyen başka bir akım yoktur. Ne var ki, Bauhaus evrensel bir estetik teorisinin değil, Weimar Cumhuriyeti döneminin sosyal demokrat politikalarının bir ürünü niteliğindedir.

Mimar Walter Gropius önderliğinde kurulan Bauhaus’daki öğretim, sanatı zanaatla harmanlamalıydı. Bauhaus Okulunun hedefi tasarım ve mimari alanındaki ürünleri, özgün bir seri üretimi mümkün kılacak şekilde harmanlayan yeni bir sanatçı tipi yetiştirmekti.

Esasen, tek bir Bauhaus’tan söz etmek mümkün değildir. Bauhaus ve kurduğu ağ daha ziyade farklı avangardist akımların kesişme noktası olarak algılanmalıdır. Bauhaus okulunda, sanatsal üretime dair amaçları ve görüşleri heterojen olan, dünyanın her yerinden mimarlar, sanatçılar, zanaatkarlar, bilim insanları, pedagoglar ve dansçılar okumuş ve okutmuştur.

Bauhaus, bugün bile hala modernizm kavramının neredeyse temsilcisidir. 100. yıldönümü sebebiyle Goethe-Institut sizleri partnerleri, uzmanlar ve ilgi duyan katılımcılarla birlikte, okulunun braktığı iz ve tarihi etkiyi sorgulayacağı bir yolculuğa çıkaracak ve Bauhaus okulunun mimari, tasarım, sanat, dans, film, Pedagoji ve müzik üzerindeki etkilerini soruşturacak.