Kısa yollar:
Doğrudan içeriğe git (Alt 1)Doğrudan bir alt navigasyona git (Alt 3)Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)

Kyriaki Costa – Sergi
Geçici Bağdaşmazlıklar / Kafa ve El Serisi

Kyriaki Costa – Sergi
Foto: Goethe-Institut/Andreas Loucaides

Kyriaki Costa bir görsel sanatçı olarak nesnelerin değişimi ve bundan doğan yeni estetiklerle ilgilenmektedir.

Kyriaki Costa

Objelerin onarımı ve bundan doğan yeni estetik konusunu ele alıyorum. Restorasyon süreciyle, bir odanın dönüştürülmesi sonrasında tekrar ne şekilde kullanılabileceğini ve gerçekleştirilen değişiklikler sonrası kimliğinin nasıl yeniden tanımlanabileceği sorularını işleyerek ‚yeni perspektifi‘ anlatmaya çalışıyorum.

Bu çalışma Jacques Le Goff'un teorisi ile karşılaştırılabilir. Jacques Le Goff geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman arasındaki ince çizgiyi, dilbilgisel zamanlardaki tutarsızlıklar örneği ile ve geçmiş zamanın şimdiki zamana referans olarak veya şimdiki zamanın gelecek zamana atıfta bulunmak için kullanılabileceğini göstererek açıklamaktadır. Bununla ilişkilerinin ne kadar değişken olduğunu ve aslında bir zamanın diğerini yarattığını gösterir.

Geçici Bağdaşmazlıklar / Kafa ve El Serisi çalışmasında, Goethe-Institut salonunu, hurdaya ayrılmış, atık malzemelerle "yeni/liyorum". "İşe yaramaz" kabul edildikleri için artık kullanılmayan parçalar ayrılır, tekrar bir araya getirilir ve zamanın, "işlerin", dilin sembollerinin, kristallerin, bilmecelerin ve kinayelerin önceleri ile sonraları doğal bir süreçle açığa çıkar.