Nushin Isabelle Yazdani

Nushin Isabelle Yazdani Photo: Nushin Isabelle Yazdani
Nushin Isabelle Yazdani etkileşim ve dönüşüm tasarımcısı, sanatçı ve yapay zeka araştırmacısıdır. Çalışmalarında, dijital teknolojiler ile sosyal adalet, yapay zeka ve ayrımcılığın iç içe geçmesini kesişimsel feminist perspektiften inceler. Planlanan sonuçlardan doğrudan etkilenen gruplarla çalışarak baskıcı yapıları parçalayan tasarım süreçlerini araştırmaktadır.

Nushin, Education Innovation Lab‘ta, eğitim sisteminin dönüştürülmesi ve yenilikçi öğrenme yöntemleri geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Montreal AI Ethics Institute’te fellow, Design Justice Network üyesi ve Potsdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Nushin, öğretime ek olarak organize ettiği teknoloji, sanat ve tasarım konularında grup etkinliklerinin küratörlüğünü de yapmaktadır.