Crossing

Crossing – Üç Dilde Şiir Akşamı: Nafia Akdeniz, Zeki Ali, Melitis Apostolides, Max Czollek, Senem Gökel, Kerstin Hensel, Emel Kaya, Tabea Xenia Magyar, Lily Michaelides, Tamer Öncül, Kostas Patinios, Maria Siakalli, Achim Wagner, Marilena Zackheos, Gerd Adloff Fotos © Axel Liebick (Gerd Adloff), Mehmet Nevzat Erdogan (Senem Gökel), Stefan Loeber (Max Czollek), Susanne Schleyer (Kerstin Hensel), Annie Michaelides (Lily Michaelides), Aysel Özkan (Achim Wagner) & promo.

Üç dilde şiir çeviri atölyesi Yunanca / Türkçe / Almanca


23-25 Ocak 2019 tarihleri arasında, Goethe-Institut Kıbrıs, Moving Poets ile birlikte üç dilli bir çeviri atölyesi düzenlemiştir.


Katılımcılar beş Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk ve Alman şairden oluşuyordu: Gerd Adloff, Nafia Akdeniz, Zeki Ali, Melitis Apostolides, Max Czollek, Senem Gökel, Kerstin Hensel, Emel Kaya, Tabea Xenia Magyar, Lily Michaelides, Tamer Öncül, Kostas Patinios, Maria Siakalli, Achim Wagner, Marilena Zackheos.


Bu atölye, kültürler arası diyaloğu ve kültürlerin karşılıklı olarak birbirlerinden esinlenmelerini amaçlamaktaydı. Doğrudan aktif iletişim imkanı, çeviriler sırasında ortaya çıkan dille ilgili yanlış anlamaların ve problemlerin kolayca, hemen yerinde çözülmesini sağladı. Bunun sonucunda gerçekleşen kültür alış verişi, katılımcıların birbirlerini karşılıklı daha iyi anlamalarına katkıda bulunmuştur.


Atölye çalışmalarının sonuçlarından örnekler aşağıda sıralanmıştır.

 • Crossing Foto: Goethe-Institut

  Crossing: Üç dilde şiir çeviri atölyesi Yunanca / Türkçe / Almanca

 • Crossing Foto: Goethe-Institut

  Crossing: Üç dilde şiir çeviri atölyesi Yunanca / Türkçe / Almanca

 • Crossing Foto: Goethe-Institut

  Crossing: Üç dilde şiir çeviri atölyesi Yunanca / Türkçe / Almanca

 • Crossing Foto: Goethe-Institut

  Crossing: Üç dilde şiir çeviri atölyesi Yunanca / Türkçe / Almanca

 • Crossing Foto: Goethe-Institut

  Crossing: Üç dilde şiir çeviri atölyesi Yunanca / Türkçe / Almanca

 • Crossing Foto: Goethe-Institut

  Crossing: Üç dilde şiir çeviri atölyesi Yunanca / Türkçe / Almanca

Moving Poets

Moving Poets farklı disiplinler, kültürlerden gelen, farklı yaş gruplarından kreatifler ve sanatçıların oluşturduğu  uluslararası bir topluluktur. 1996 yılında ABD’de profesyonel, kamu yararına (non profit) sanat örgütü olarak kurulmuştur. Bugün merkezi Berlin’de (Moving Poets Berlin) ve Kuzey Karolina’nın Charlotte kentindedir. (Moving Poets Charlotte).

Moving Poets sanatçı ve seyirci için anlam ifade eden hikaye ve içerikleri sanat yoluyla anlatmayı amaçlamakta, üstün nitelikli çağdaş sanatın oluşum ve sunumunda destek vermekte ve yeni eserlerin ortaklaşa geliştirilmesinde bir çeşit ‘sanat küvözü‘ (arts incubator) görevini üstlenmektedir.

Yerel, ulusal ve uluslararası sanatçılar ve farklı disiplin ve kültürlerden kreatifleri bir araya getirerek, karşılıklı esin kaynağı olunmasında, alışılmadık yolların keşfedilmesinde, rahat bir ortamda hem ortak hem de bireysel yeni çalışmaların oluşturulmasında ve sunulmasında imkan yaratmaktadır.

Moving Poets tanınmış sanatçılarla olduğu kadar genç ve daha az bilindik sanatçılarla, özellikle de güzel sanatlar, müzik, edebiyat, dans, tiyatro, fotoğraf, film ve multi medya gibi alanlardan kreatiflerle çalışmaktadır. Otantiklik, kalite, başkalarına ve farklı görüşlere karşı duyulan saygı ve merağın yanında, yapıcı fikir alış verişine gönüllülük ve seyirciye gösterilen davetkar tutum da önem taşımaktadır.

Şairler ve Şiirleri
Links zum Projekt