Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Institut Deutschprüfungen Fit in Deutsch 2 Foto: Getty Images/Comstock Images

İstediğin …

  • 12-16 yaşları arasındaki gençlere yönelik bir Almanca sınavına girmek
  • Basit düzeyde Almanca bilgini belgelemek
  • Dil öğrenme sürecinde A2 düzeyine ulaştığını belgelemek
  • Uluslararası geçerliliği olan resmi bir sertifika almak mı istiyorsun

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch, 12-16 yaş arası gençlere yönelik bir sınavdır. Basit düzeyde dil bilgisine sahip olduğunu gösteren sınav, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Çerçeve Programı‘nın (GER) altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinde ikinci basamağın (A2) karşılığıdır.

Bu sınavı geçmen şunu gösterir ...

  • cümleleri ve günlük yaşamda sık kullanılan deyişleri anlayabildiğini ve kullanabildiğini
  • Basit, alışılagelmiş durumlarda, bildik ve sık karşılaşılan konularda bilgi alışverişi söz konusu olduğunda karşı tarafla anlaşabildiğini
  • Basit ifadelerle nereli olduğunu, eğitimini ve birebir ihtiyaçlarınla bağlantılı yakın çevreni ve nesneleri betimleyebildiğini gösterirsin.

Sınav tarihleri

TARİH
yazılı / sözlü
Online-kayıt Bireysel kayıt
14.02.2020
15:00–16:40 / Saat 17:00‘ten itibaren
24.01.2020 tarihine kadar 15.–17.01.2020
16.06.2020
15:00–16:40 / Saat 17:00‘ten itibaren
22.05.2020 tarihine kadar 13.–15.05.2020
22.06.2020
10:00–11:40 / Saat 12:00‘ten itibaren
22.05.2020 tarihine kadar 13.–15.05.2020
25.06.2020
10:00–11:40 / Saat 12:00‘ten itibaren
22.05.2020 tarihine kadar 13.–15.05.2020
01.09.2020
10:00–11:40 / Saat 12:00‘ten itibaren
24.07.2020 tarihine kadar 15.–17.07.2020

Sınav ücreti

Tüm sınav:
Goethe-Institut kursiyerleri: 75 Euro
Sınava dışarıdan katılanlar: 85 Euro

Yazılı veya sözlü:
Goethe-Institut kursiyerleri: 40 Euro
Sınava dışarıdan katılanlar: 45 Euro

Danışma ve Kayıt

Hazırlık

Sınava hazırlık çalışmaları

Buradan online ve interaktif olarak çalışabileceğin alıştırma ve örnek sınavlara ulaşabilirsin.

Diğer bilgiler

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch hakkında ayrıntılı bilgi, koşullar ve sınavın içeriği hakkında bilgi: