Konferans Bauhaus Konferansı

Fagus Fabrikası, Walter Gropius/Adolf Meyer, Alfeld, 1911-13 Foto: absolut Medien GmbH https://absolutmedien.de/

Çar, 03.04.2019

17:30

[ARC] Department of Architecture

Goethe-Institut Kıbrıs, University of Nicosia, Mimarlık Bölümü ile birlikte, Bauhaus ve etkileri temalı bir konferans düzenleyecektir. Konferans’ta, davet edilen konuşmacılar ve uzmanlar tarafından Bauhaus çeşitli perspektiflerden anlatılacak, tartışılacak ve analiz edilecektir.

Ana konuşmacı, Berlin Bauhaus Arşivi Tasarım Müzesi’nin eski direktörü Prof. Dr. Magdalena Droste, Bauhaus’un kapsamlı tarihi ve değişen üç yöneticisiyle gelen değişiklikler hakkında ayrıntılı bir sunum yapacaktır. Buna ilaveten, Bauhaus Okulu’nun 1919’da kuruluşundan başlayarak günümüze kadar uzanan  Bauhaus’un 100 yılı, tarihi kontekst içinde, irdelenecektir.

Yapılacak sunumlar Bauhaus'u ve Bauhaus'un etkilerinin farklı yönlerini aydınlatacaktır. Tatiana Efrussi, bizi Sovyetler Birliği'nde yolculuğa çıkaracak, Prof. Dr. Miodrag Suvakovic, Balkanlar'a götürecek, Doç. Dr. Panayiota Pyla da daha sonra bizleri Kıbrıs'a getirecektir.

Konferans Programı

17:30 saatleri arasında
Ana Tema Konuşması Bauhaus
Prof. Dr. Magdalena Droste, Berlin
Bauhaus Arşivi Tasarım Müzesi eski direktörü
Q&A
 
18:55 saatleri arasında
Ara (20 dk.)
 
19:15 saatleri arasında
Uygulanamaz Bauhaus deneyimleri – Sovyetler Birliği'ndeki Bauhaus Mimarları
Tatiana Efrussi, Paris
Sanat Tarihçisi ve Sanatçı
 
19:45 saatleri arasında
Bauhaus'un Balkanlar‘daki sanat, tasarım ve mimariye olan etkileri
Prof. Dr. Miško Suvakovic, Belgrad
Uygulamalı Estetik, Sanat ve Medya Teorisi Profesörü,  Medya ve İletişim Fakültesi Dekanı, Belgrad, Sırbistan
 
20:15 saatleri arasında
Bauhaus'un Kıbrıs’taki Etkisi / Kıbrıs Modernizmine Etkisi
Doç. Dr. Panayiota Pyla, Lefkoşa
Mimarlık Tarihçisi ve Teorisyen, University of Cyprus, Mimarlık Fakültesi’nde Doçent
 
20:45 saatleri arasında
Program Kapanışı

Prof. Dr. Magdalena Droste, 1977 yılında doktorasını da yapmış olduğu Aachen ve Marburg'da Sanat Tarihi ve Alman Dili ve Edebiyatı okumuştur. Bauhaus ve 19. ve 20. yüzyılları tasarım tarihi konusunda çok sayıda sergi ve yayınları bulunmaktadır. 1990 yılında yayınlamış olduğu ‘Bauhaus 1919-1933‘ on bir dile çevrilmiştir.

Magdalena Droste, 1980 yılında Bauhaus-Arşivi Berlin, Tasarım Müzesi'nde çalışma hayatına önce araştırma görevlisi olarak başlamış ve 1991 – 1997 yılları arasında da direktör yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1997- 2017 yılları arasında, BTU Cottbus-Senftenberg'de Sanat Tarihi profesörü ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.  Comité International d'Histoire de l'Art (Membresuppléant, Comites NationauxAllemagne) ve Alman Sanat Tarihçileri Birliği üyesidir.

Tatiana Efrussi (* 1988) sanat tarihçisi ve sanatçıdır. 2011 yılında Moskova Devlet Lomonosov Üniversitesi'ndeki eğitimini Bauhaus'un Sovyet bağlantıları konusunda bir sunum vererek tamamlamıştır. Bu çalışmadan yola çıkarak, 2012 yılında Moskova galerisi VKhUTEMAS Moskova'daki Bauhaus sergisinin küratörlüğünü yapmıştır. Şu anda, 1930'ların Moskova mimarlık sahnesinde Meyer'in düşüncelerini ve çalışmalarını inceleyen Hannes Meyer – Bir Sovyet Mimar konulu doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. Bu konuda online ‚bauhausimaginista‘ dergisinde iki makale yayınlanmıştır. Arşiv araştırmaları ve uzay arkeolojisinden oluşan sanat çalışmaları, Sovyet geçmişinin büyük ölçüde etkisi altındadır.

Prof. Dr. Miško Šuvaković Belgrad, Medya ve İletişim Fakültesi dekanı ve Uygulamalı Estetik, Sanat ve Medya Teorisi profesörüdür. Sırbistan'daki Mimari ve Güzel Sanatlar Estetiği Derneği'nin başkanlığını yürütmektedir.  Çok sayıda yayını ve 50 kitabı bulunmaktadır. Kavramsal grup 143 (1975-1980), resmi olmayan teorik Uzay Araştırmaları Topluluğu‘nun (1982-1989) üyesi ve aynı zamanda teorik organizasyon Walking Theory (2000'den günümüze) üyesiydi. Yeni Medya ve Performans Sanatçı ve Tasarımcıları Platformu PSE'nin de (Provisonal Salta Ensemble) takipçisiydi.

Prof. Dr. Panayiota Pyla mimarlık tarihçisi ve teorisyenidir. University of Cyprus, Mimarlık Fakültesi’nde doçent olarak çalışmaktadır. Modern mimarlık tarihi ve teorisi üzerine bir araştırma laboratuvarı olan Mesarch'ın yöneticiliğini yapmaktadır. Daha önce Illinois Üniversitesi‘nde öğretim görevlisi ve Harvard Design School'da doktora sonrası  (post doc) araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Pyla'nın, Mimarlık ve Şehircilik Tarihi ve Teorisi  doktorası ve üstün mezun öğrenci ödülüne de layık görüldüğü Massachusetts Institute of Technology'den Architectural Studies masteri vardır. Çok sayıdaki yayını arasında Landscapes of Development antolojisi yer alıyor: Modernleşme tartışmalarının  Doğu Akdeniz'in fiziki çevresine etkileri. European Architectural History Network tarafından her yıl düzenlenen Histories in Conflict başlıklı tematik konferansının ortak organizatörlüğünü yapmıştır.

Geri