Film Gösterimi Bauhaus – Model ve Mit

Bauhaus building, Walter Gropius, Dessau, 1925-26 Foto: absolut Medien GmbH https://absolutmedien.de/

Cu, 12.04.2019

20:00

Goethe-Institut Nikosia

Yönetmen: Niels Bolbrinker/Kerstin Sutterheim | 104 Min.

Bauhaus, bu güne değin modern mimari ve tasarımın yapıtaşı olarak kabul edilir. Ne var ki Bauhaus sadece kübik, düz çatılı beyaz bir bina, çelik tüp sandalye veya Bauhaus lambasından ibaret değildir. Bauhaus aynı zamanda günümüzde dahi örnek gösterilen bir eğitim kurumu olarak da hizmet vermiştir. Bauhaus okulunda Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Walter Gropius ve Mies van der Rohe gibi dünyaca ünlü birçok sanatçı öğretim vermiştir. Okulun öğretim kadrosu arasında Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Walter Gropius ve Mies van der Rohe gibi tanınmış sanatçılar vardı.

Sözkonusu film bu emsalsiz modern sanat kurumunun bir resmini çizmekte ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında devrimsel bir şekilde ortaya çıkışından parçalanması ve profosyönel anlamda yola devam etmek üzere başka diyarlara göçünü ve hatta bazı Bauhaus üyelerinin Nazi Almanya‘sında işbirlikçi oluşunu konu almaktadır. Bahse konu dönemler eski bauhaus öğrencileri arasında yer alan ustaların arşiv materyallerinde bulunan anlatımlarıyla belleklere çağrılmaktadır.

Bauhaus'ın sanatsal ve siyasi hedeflerini belki de en kapsamlı eleştirel yaklaşımla ele alan bu film, seyirciye Bauhaus ilkeleri, okulun Weimar’dan Dessau’ya taşınmasına yol açan ihtilafları, Nazi döneminde okulun dağılması,  genç İsrail Devleti’ndeki inşaat faaliyetleri ve ABD’deki 'Bauhaus' mitinin ortaya çıkışı hakkında fikir vermektedir.

Geri