Söyleşi Couch Lessons: AI (Yapay Zeka) + Demokrasi

AI (Yapay Zeka) + Demokrasi Resim: Marcia Mihotich

Çar, 21.10.2020

Online

Generation A = Algorithmus

Demokrasi, insanlığın en önemli kazanımlarından biridir. Ancak son yıllarda bunun, sandığımız gibi tabii bir durum olmadığını öğrenmek zorunda kaldık. Toplumda antidemokratik eğilimler artış göstermekte, seçimlere modern teknoloji aracılığıyla etki edilmekte, sahte haberlerle ırkçı ve cinsiyetçi tutumlar teşvik edilmektedir. Filtre balonlarından, sahte haberlerden, manipülasyonlardan, ayrımcılıktan, insanların giderek daha etkin bir şekilde gözetlenmesinden ve sonuç olarak temel demokratik fikirlerin ayrışıp bozulmasından, gittikçe daha da hızlı ilerleme gösteren yapay zeka alanındaki gelişim sorumlu tutulmaktadır. Akıllı bilgisayar programları ve bilgisayar sistemlerinin demokrasiye meydan okuyor olduğu açıktır. Bu da, yapay zekanın demokrasiyi ayrıştırıp bozan etkisinin nasıl en aşağıda tutulabileceği ve yapay zekanın demokratik faaliyetleri teşvik etmek ve demokratik kurumları güçlendirmek için ne şekilde kullanılabileceği sorularını gündeme getirmektedir.

Öğreneceklerin

  • Yapay zeka demokrasiye nasıl meydan okumaktadır?
  • AI teknolojilerinin potansiyel zararları nasıl en aza indirgenebilir?
  • AI, demokratik faaliyetleri teşvik etmek için de kullanılabilir mi?

Konuşmacılar

Linda Monsees, Jeopolitik Risk Araştırma Başkanı, Ecole Normale Supérieure / Fransa
Nathaniel Raymonds, Yale Jackson Küresel İlişkiler Enstitüsü / ABD

"Couch Lessons" söyleşi serisinin küratörlük ve moderatörlüğünü, Martin Thörnkvist (Küratör ve organizatör - Deep Cuts ve Hours Beirut, İsveç) ve Jeannette Neustadt (Proje Yöneticisi "Generation A = Algoritma", Goethe-Institut e.V., Almanya) üstleniyor.

Geri