Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1)Přeskočit přímo k sekundární navigaci (Alt 3)Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Juli Zeh
Corpus Delicti

 © Schöffling und Co. Moc uchopila zdravotnická diktatura. Doba: někdy v 21. století. Zdraví a péče o tělo se staly nejvyšší občanskou povinností. Každý občan musí povinně splnit pevně dané sportovní penzum a odevzdávat hlášení o spánku a výživě. Každý krok podléhá kontrole, stát má k dispozici podrobné informace. Třicetiletá Mia Holl se musí zodpovídat před porotou – je označena za nebezpečné individuum, protože se odmítá přizpůsobit. Chtěla by dokázat, že její bratr, který byl odsouzen kvůli údajnému znásilnění, je nevinný. Stále více se staví do opozice proti systému, zde nazývanému „metoda“. Jedním z důvodů je láska k bratrovi, který si vzal život.

Juli Zeh (*1974) vystudovala práva v Pasově a v Lipsku, je absolventkou Německého literárního institutu v Lipsku. V roce 2010 získala doktorský titul v oblasti evropského a mezinárodního práva. Již její debutový román Adler und Engel (Orli a andělé, 2001) zaznamenal světový úspěch. V jejím románu Unterleuten (Ves Unterleuten, 2016) ukazuje, jak pod vesnickou idylou kvasí staré spory z období převratu a na konci vypukne peklo. Juli Zeh získala za své dílo řadu ocenění, mimo jiné Rauriskou literární cenu (2002), Cenu Friedricha Hölderlina (2003), Cenu Ernsta Tollera (2003), Literární cenu Carla Ameryho (2009), Cenu Thomase Manna (2013) a Cenu Hildegardy z Bingenu (2015).

Zeh, Juli
Corpus Delicti
Nakladatelství Schöffling und Co., Frankfurt am Main 2009
ISBN: 9783895614347
263 stran

Titul v katalogu knihovny a v e–knihovně Onleihe Goethe-Institutu Praha