Knijžka
Nahlédnutí do Knijžky

Knijžka © Goethe-Institut Tschechien

V roce 1540 vydává v Praze Ondřej Klatovský jednu z nejranějších učebnic němčiny a češtiny, aby se spolu dorozuměli Češi a Němci žijící v Českém království.

Klatovský svým žákům usnadnil učení německého a českého jazyka tím, že v učebnici použil humorné a živé dialogy z každodenního života. Z rozhovorů mezi obchodníky, řemeslníky, kupci, studenty, manžely a služebnictvem se dozvíme nejen, jak se tehdy mluvilo a jak se lidé učili, ale s každou kapitolou pronikáme hlouběji do všedních dní našich dávných předků. Spousta dialogů neztratila do dnešních dnů nic ze své aktuálnosti a jsou zábavným čtením.


Prohlédněte si knijžku


Cže: Wssak yá také wice uměni nepotřebugí/když swůg Jazyk Cžeský/k tomu Německý a Latinský dobře uměti budu (…)

Ně: Dobře prawíjss/Nebo wasse Cžeská Země gest yako w prostředku Německých Zemíj/a slowe Latině:Alta Germania.

A co by Německým yazykem gednati nemohl/ Latinským wssudy po wssem swětě gednati můžess. A tak když budess w těch třech Ržečech zwyklý/ budess se moci hoditi/ a každému treffiti/ buďto Králi/ Kníjžeti/ Hraběti / Pánu/ y znamenitému Kupcy/ a tak nezahyness.