Literatura Česko-německé rezidence v Brně a v Lipsku

Ahoj Leipzig
Ahoj Leipzig | Ahoj Leipzig

Měsíční rezidenční pobyty v Lipsku a v Brně pro pět autorů z České republiky a pět autorů Německa.

Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Lipským knižním veletrhem, městem Lipsko (Kulturdezernat), Goethe-Institutem  Česká republika a městem Brno vyhlásila u příležitosti hostování České republiky na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku v Lipsku (říjen 2018 až listopad 2019) měsíční rezidenční pobyty v Lipsku a v Brně pro pět autorů z České republiky a pět autorů Německa.

Tvůrčí pobyty proběhnou v období od srpna 2018 do ledna 2019, jsou určeny pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů) a jejich cílem je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Brna / Lipska.

Vedle projektu, na jehož základě byli rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký text inspirovaný Brnem/Lipskem (povídka, esej, fejeton, blog apod.).


Z 56 německých uchazečů byli vybráni pět autorky a autoři. Jejich jména vyhlásil na pražském veletrhu Svět knihy 10.05.2018 ředitel lipského knižního veletrhu Oliver Zolle. 

- Luise Boege, narozena 1985 ve Würzburgu, publikace m.j.: „Exorzismus in Polen. Die Schönheit der Wüste“. Verlag parasitenpresse 2018
 
- Bettina Hartz, narozena 1974 v Berlíně, kuratuje řadu přednášek k Pražskému Jaru v Literaturhaus Berlin, publikace m.j. „Auf dem Rad - Eine Frage der Haltung“. DVA 2012
 
- Bernhard Setzwein, narozen 1960 v Mnichově, publikace m.j.: „Einen Moment bitte! Oder zwei? Begegnungen über die bayerisch-böhmische Grenze“, spolu s Herbert Pöhnl a Johannes H. Haslinger. Pustet Verlag 2017
 
- Roman Israel, narozen 1979 v Löbau, publikace m.j.: „Flugobst“. Luftschacht Verlag 2017
 
- Isabelle Lehn, narozena 1979 v Bonnu, publikace m.j.: „Binde zwei Vögel zusammen“. Eichborn 2016


Z 29 českých uchazečů byli vybráni pět autorky a autoři. Jejich jména vyhlásil Jan Wittenberg, Goethe Institut v Praze. 

- Petr Borkovec, narozen 1970 v Louňovicích pod Blaníkem, publikace m.j.: „Lido di Dante“, Fra 2017
 
- Lucie Lomová, narozena 1964 v Praze, publikace m.j.: „Anča a Pepík“, Práh 2017
 
- Iva Pekárková, narozena 1963 v Praze, publikace m.j.: „Multikulti pindy jedný český mindy“, Mladá fronta 2016
 
- Kateřina Tučková, narozena 1980 v Brně, publikace m.j.: „Vitka“, Host 2018
 
- Jaromír Typlt, narozen 1973 v Nové Pace, publikace m.j.: „Za dlouho“, Argo 2016