Literatura
Česko-německé rezidence v Brně a v Lipsku

Ahoj Leipzig
Ahoj Leipzig | Ahoj Leipzig

Měsíční rezidenční pobyty v Lipsku a v Brně pro pět autorů z České republiky a pět autorů Německa.

Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Lipským knižním veletrhem, městem Lipsko (Kulturdezernat), Goethe-Institutem  Česká republika a městem Brno vyhlásila u příležitosti hostování České republiky na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku v Lipsku (říjen 2018 až listopad 2019) měsíční rezidenční pobyty v Lipsku a v Brně pro pět autorů z České republiky a pět autorů Německa.

Tvůrčí pobyty proběhnou v období od srpna 2018 do ledna 2019, jsou určeny pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů) a jejich cílem je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Brna / Lipska.

Vedle projektu, na jehož základě byli rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký text inspirovaný Brnem/Lipskem (povídka, esej, fejeton, blog apod.).


Z 56 německých uchazečů byli vybráni pět autorky a autoři. Jejich jména vyhlásil na pražském veletrhu Svět knihy 10.05.2018 ředitel lipského knižního veletrhu Oliver Zolle.

Němečtí autoři a autorky, kteří pojedou do Brna:
 

 • Luise Boege ©Tobias Neumann
  Luise Boege, narozená v roce 1985 ve Würzburgu, studovala na Německém literárním institutu v Lipsku a literární vědu na Univerzitě Erfurt. Doposud jí vyšly tři knihy a získala několik cen a stipendií, mimo jiné v roce 2017 stipendium na Literárním kolokviu v Berlíně a v roce 2018 v Pražském literárním domě. Během pobytu v Brně by autorka chtěla pracovat na svém prozaickém textu Die dicke Familie. Doposud jí vyšly knihy: Kaspers Freundin (Reinecke & Voß 2015), Bild von der Lüge (Reinecke & Voß 2017), Exorzismus in Polen Die Schönheit der Wüste (Verlag parasitenpresse 2018).
 • Bettina Hartz ©Tomáš Ullman
  Bettina Hartz, narozená v roce 1974 v Berlíně, je autorka scénářů, divadelních her, prózy a lyriky. Od roku 1999 pracuje jako spisovatelka na volné noze a novinářka se zaměřením na kulturu. V sezóně 2018/19 připravuje v Literárním domě v Berlíně jako kurátorka řadu akcí na téma „Pražské jaro a jeho následky na Východě do roku 1989“. V Brně by autorka chtěla pracovat na kratších textech, které se pohybují na pomezí prózy a lyriky a dají se vnímat jako jazykové fotografie města a lidí. Na webových stránkách http://www.bettina-hartz.de popisuje své dojmy. Doposud jí vyšly mj. tyto tituly: Nicht viel: Erzählung (Lunardi 2007), Auf dem Rad – Eine Frage der Haltung (DVA 2012).
 • Bernhard Setzwein ©Ursula Daschner-Setzwein
  Bernhard Setzwein, narozený v roce1960 v Mnichově, studoval v Mnichově germanistiku a národopis. Od roku 1985 je Setzwein spisovatelem na volné noze. Už desítky let se z literárního hlediska zabývá bavorsko-českým sousedstvím. Účastnil se mnoha setkání německých a českých autorů a podílel se na mnoha publikacích (např. Měsíc autorského čtení v Brně v roce 2013). Několik jeho děl bylo přeloženo do češtiny, mezi nimi jeho divadelní hra o Bohumilu Hrabalovi s názvem Hrabal oder der Mann am Fenster (premiéra v řezenském Městském divadle /Theater Regensburg/ v roce 2015). V Brně by chtěl Bernhard Setzwein pracovat na svém románu Das Buch, das niemand lesen kann. Naposledy mu vyšly tyto tituly: Hrabal und der Mann am Fenster. Theaterstück, mit der Bamberger Poetikvorlesung im Anhang (University Press 2015), Einen Moment bitte! Oder zwei? Begegnungen über die bayerisch-böhmische Grenze (Pustet Verlag 2017), Der böhmische Samurai. Roman zur Familiengeschichte der Coudenhove-Kalergis (Haymon Verlag 2017), Später Besuch – Dietrich Bonhoeffer redivivus (Theaterstück, University Press, 2018).
 • Roman Israel ©Jörg Singer
  Roman Israel, narozený v roce 1979 v Löbau, studoval fyziku, germanistiku a filosofii v Drážďanech. Píše prózu, lyriku, rozhlasové a divadelní hry a tvoří filmy. Získal několik stipendií, v roce 2017 byl stipendistou Pražského literárního domu. Některé jeho texty byly přeloženy do několika jazyků, mimo jiné i do češtiny. Autor se cítí být s Českem velmi spojen, protože vyrůstal v německo-českém pohraničním regionu. V Brně by chtěl pracovat na svém novém románovém projektu Der Mann, der seinen Platz kennt. Doposud mu vyšly mj. tyto tituly: Flugobst (Luftschacht Verlag Wien 2017), Caiman und Drache (Luftschacht Verlag 2014).
 • Isabelle Lehn A. Sophron
  Isabelle Lehn, narozená v roce 1979 v Bonnu, studovala obecnou rétoriku, etnologii a pedagogiku v Tubinkách (Tübingen) a Leicesteru. Navíc absolvovala studium na Německém literárním institutu v Lipsku. Isabelle Lehn píše prózu, eseje a povídky, které byly už několikrát oceněny. V Brně by autorka chtěla dokončit práci na svém aktuálním románu Frühlingserwachen. Text má vyjít v roce 2019 v nakladatelství S. Fischer. Už jí vyšly tyto tituly: Binde zwei Vögel zusammen (Eichborn 2016), Wallenhorst Richmann Lehn. Die besten Essays des Jahres (Carl Hanser 2016), Schreiben lernen im Sozialismus. Das Institut für Literatur „Johannes R. Becher“ (Wallstein 2018).Z 29 českých uchazečů byli vybráni pět autorky a autoři. Jejich jména vyhlásil Jan Wittenberg, Goethe Institut v Praze. 

Čeští autoři a autorky, kteří pojedou do Lipska:

 

 • Petr Borkovec ©Jana Plavec
  Petr Borkovec, narozený v roce 1970 v Louňovicích pod Blaníkem ve středních Čechách, je básník, překladatel a publicista. Za své dílo byl vícekrát oceněn, mimo jiné Cenou Jiřího Ortena (1995) a Cenou Huberta Burdy pro mladou lyriku (2002). V letním semestru 2003 převzal 5. drážďanskou poetickou docenturu pro obor Literatura střední Evropy. Období 2004/05 strávil na pozvání Německé akademické výměnné služby (DAAD) jako spisovatel na rezidenčním pobytu v Berlíně. Básně Petra Borkovce byly přeloženy do mnoha jazyků. Rezidenčního pobytu v Lipsku by chtěl využít k dokončení své aktuální knihy Nikdo nemiluje muže, který se upaluje v zrcadle. Jedná se o tři krátké příběhy, které pojednávají o partnerských vztazích. V České republice mu v poslední době vyšly povídky Lido di Dante (Fra 2017). Německy mu vyšla tato díla: Nadelbuch (Edition Korrespondenzen 2003), Aus dem Binnenland: drei Arten zu übersetzen (Thelem Verlag 2006) a Liebesgedichte (Edition Korrespondenzen 2014).
 • Lucie Lomová ©Robert Sedmík
  Lucie Lomová, narozená v roce 1964 v Praze, je výtvarnice a jedna z nejvýznamnějších komiksových kreslířek v České republice. Její komiksy, mimo jiné grafické novely a komiksové seriály pro děti, byly publikovány v Česku, Polsku, Německu a ve Francii a byly mnohokrát oceněny – mimo jiné cenou Golden Ribbon Award. Lucie Lomová by chtěla během svého rezidenčního pobytu v Lipsku získat nové podněty pro svou práci a vytvořit „autentický, improvizovaný“ komiks. V České republice jí naposledy vyšlo mj. dílo Anča a Pepík (Práh 2017), německy Goldene Böhmische Märchen (Práh 2008).
 • Iva Pekárková ©Kenneth Osieme
  Iva Pekárková, narozená v roce 1963 v Praze, studovala biologii. V roce 1985 emigrovala do Spojených států amerických, vlasti svého literárního vzoru – Jacka Kerouaca. Byla jednu z nemnoha taxikářek v New York City. Od roku 2005 žije v Londýně. Iva Pekárková by chtěla v nejbližší budoucnosti dokončit dva projekty – příběhy z Afriky s názvem Opravář míru a jiné ukradené příběhy a román o dětství a mládí v socialistickém Československu. V češtině vyšla v poslední době její publikace Multikulti pindy jedný český mindy (Mladá fronta 2016) a v němčině Truck Stop Rainbows (Piper Verlag 1995) a Taxi Blues (Piper Verlag 2000).
 • Kateřina Tučková ©Vojtĕch Vlk
  Kateřina Tučková, narozená v roce 1980 v Brně, je jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek. V roce 2010 obdržela nejprestižnější českou literární cenu Magnesia Litera za dílo Vyhnání Gerty Schnirch. Její nejznámější román a český bestseller Žítkovské bohyně získal hned čtyři česká ocenění a byl přeložen do 13 jazyků. Kateřina Tučková žije v Praze a Brně a pracuje jako programová ředitelka festivalu Meeting Brno, který se zabývá uměleckým zpracováním aktuálních i historických středoevropských témat. V roce 2017 byla Kateřina Tučková vyznamenána Cenou za svobodu, demokracii a lidská práva, udělovanou Ústavem pro studium totalitních režimů. Během svého rezidenčního pobytu v Lipsku by chtěla pracovat na svém románu Moudrá voda, který pojednává o řádových sestrách v komunistickém režimu. V češtině jí naposledy vyšla mj. publikace Vitka (Host 2018) a v němčině Das Vermächtnis der Göttinnen (DVA 2015).
 • Jaromiír Typlt ©Apollena Typltová
  Jaromír Typlt, narozený v roce 1973 v Nové Pace na severovýchodě Čech, je spisovatel, básník, výtvarník, kurátor, vydavatel a příležitostný překladatel z němčiny. Vystudoval češtinu a filosofii v Praze, potom pracoval jako dramaturg a kurátor. Za svou tvorbu získal v roce 1994 Cenu Jiřího Ortena. V roce 2018 mu u německého nakladatelství hochroth vyšla kniha Jaromír Typlt – oder schnurstracks. Jaromír Typlt žije v Praze, kde mj. věnuje studiu art brut. V Lipsku by chtěl připravené skici doplnit novou inspirací. V České republice mu naposledy vyšla publikace Za dlouho (Argo 2016), německy vyšlo oder schnurstracks (hochroth Verlag 2018).