Literatura
Česko-německé rezidence v Brně a v Lipsku

Ahoj Leipzig
Ahoj Leipzig | Ahoj Leipzig

Měsíční rezidenční pobyty v Lipsku a v Brně pro pět autorů z České republiky a pět autorů Německa.

Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Lipským knižním veletrhem, městem Lipsko (Kulturdezernat), Goethe-Institutem  Česká republika a městem Brno vyhlásila u příležitosti hostování České republiky na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku v Lipsku (říjen 2018 až listopad 2019) měsíční rezidenční pobyty v Lipsku a v Brně pro pět autorů z České republiky a pět autorů Německa.

Tvůrčí pobyty proběhnou v období od srpna 2018 do ledna 2019, jsou určeny pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů) a jejich cílem je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Brna / Lipska.

Vedle projektu, na jehož základě byli rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký text inspirovaný Brnem/Lipskem (povídka, esej, fejeton, blog apod.).


Z 56 německých uchazečů byli vybráni pět autorky a autoři. Jejich jména vyhlásil na pražském veletrhu Svět knihy 10.05.2018 ředitel lipského knižního veletrhu Oliver Zolle.

Němečtí autoři a autorky, kteří pojedou do Brna:
 

 • Luise Boege ©Tobias Neumann
  Luise Boege, narozená v roce 1985 ve Würzburgu, studovala na Německém literárním institutu v Lipsku a literární vědu na Univerzitě Erfurt. Doposud jí vyšly tři knihy a získala několik cen a stipendií, mimo jiné v roce 2017 stipendium na Literárním kolokviu v Berlíně a v roce 2018 v Pražském literárním domě. Během pobytu v Brně by autorka chtěla pracovat na svém prozaickém textu Die dicke Familie. Doposud jí vyšly knihy: Kaspers Freundin (Reinecke & Voß 2015), Bild von der Lüge (Reinecke & Voß 2017), Exorzismus in Polen Die Schönheit der Wüste (Verlag parasitenpresse 2018).
 • Bettina Hartz ©Tomáš Ullman
  Bettina Hartz, narozená v roce 1974 v Berlíně, je autorka scénářů, divadelních her, prózy a lyriky. Od roku 1999 pracuje jako spisovatelka na volné noze a novinářka se zaměřením na kulturu. V sezóně 2018/19 připravuje v Literárním domě v Berlíně jako kurátorka řadu akcí na téma „Pražské jaro a jeho následky na Východě do roku 1989“. V Brně by autorka chtěla pracovat na kratších textech, které se pohybují na pomezí prózy a lyriky a dají se vnímat jako jazykové fotografie města a lidí. Na webových stránkách http://www.bettina-hartz.de popisuje své dojmy. Doposud jí vyšly mj. tyto tituly: Nicht viel: Erzählung (Lunardi 2007), Auf dem Rad – Eine Frage der Haltung (DVA 2012).
 • Bernhard Setzwein ©Ursula Daschner-Setzwein
  Bernhard Setzwein, narozený v roce1960 v Mnichově, studoval v Mnichově germanistiku a národopis. Od roku 1985 je Setzwein spisovatelem na volné noze. Už desítky let se z literárního hlediska zabývá bavorsko-českým sousedstvím. Účastnil se mnoha setkání německých a českých autorů a podílel se na mnoha publikacích (např. Měsíc autorského čtení v Brně v roce 2013). Několik jeho děl bylo přeloženo do češtiny, mezi nimi jeho divadelní hra o Bohumilu Hrabalovi s názvem Hrabal oder der Mann am Fenster (premiéra v řezenském Městském divadle /Theater Regensburg/ v roce 2015). V Brně by chtěl Bernhard Setzwein pracovat na svém románu Das Buch, das niemand lesen kann. Naposledy mu vyšly tyto tituly: Hrabal und der Mann am Fenster. Theaterstück, mit der Bamberger Poetikvorlesung im Anhang (University Press 2015), Einen Moment bitte! Oder zwei? Begegnungen über die bayerisch-böhmische Grenze (Pustet Verlag 2017), Der böhmische Samurai. Roman zur Familiengeschichte der Coudenhove-Kalergis (Haymon Verlag 2017), Später Besuch – Dietrich Bonhoeffer redivivus (Theaterstück, University Press, 2018).
 • Roman Israel ©Jörg Singer
  Roman Israel, narozený v roce 1979 v Löbau, studoval fyziku, germanistiku a filosofii v Drážďanech. Píše prózu, lyriku, rozhlasové a divadelní hry a tvoří filmy. Získal několik stipendií, v roce 2017 byl stipendistou Pražského literárního domu. Některé jeho texty byly přeloženy do několika jazyků, mimo jiné i do češtiny. Autor se cítí být s Českem velmi spojen, protože vyrůstal v německo-českém pohraničním regionu. V Brně by chtěl pracovat na svém novém románovém projektu Der Mann, der seinen Platz kennt. Doposud mu vyšly mj. tyto tituly: Flugobst (Luftschacht Verlag Wien 2017), Caiman und Drache (Luftschacht Verlag 2014).
 • Isabelle Lehn A. Sophron
  Isabelle Lehn, narozená v roce 1979 v Bonnu, studovala obecnou rétoriku, etnologii a pedagogiku v Tubinkách (Tübingen) a Leicesteru. Navíc absolvovala studium na Německém literárním institutu v Lipsku. Isabelle Lehn píše prózu, eseje a povídky, které byly už několikrát oceněny. V Brně by autorka chtěla dokončit práci na svém aktuálním románu Frühlingserwachen. Text má vyjít v roce 2019 v nakladatelství S. Fischer. Už jí vyšly tyto tituly: Binde zwei Vögel zusammen (Eichborn 2016), Wallenhorst Richmann Lehn. Die besten Essays des Jahres (Carl Hanser 2016), Schreiben lernen im Sozialismus. Das Institut für Literatur „Johannes R. Becher“ (Wallstein 2018).



Z 29 českých uchazečů byli vybráni pět autorky a autoři. Jejich jména vyhlásil Jan Wittenberg, Goethe Institut v Praze. 

Čeští autoři a autorky, kteří pojedou do Lipska:

 

 • Petr Borkovec ©Jana Plavec
  Petr Borkovec, narozený v roce 1970 v Louňovicích pod Blaníkem ve středních Čechách, je básník, překladatel a publicista. Za své dílo byl vícekrát oceněn, mimo jiné Cenou Jiřího Ortena (1995) a Cenou Huberta Burdy pro mladou lyriku (2002). V letním semestru 2003 převzal 5. drážďanskou poetickou docenturu pro obor Literatura střední Evropy. Období 2004/05 strávil na pozvání Německé akademické výměnné služby (DAAD) jako spisovatel na rezidenčním pobytu v Berlíně. Básně Petra Borkovce byly přeloženy do mnoha jazyků. Rezidenčního pobytu v Lipsku by chtěl využít k dokončení své aktuální knihy Nikdo nemiluje muže, který se upaluje v zrcadle. Jedná se o tři krátké příběhy, které pojednávají o partnerských vztazích. V České republice mu v poslední době vyšly povídky Lido di Dante (Fra 2017). Německy mu vyšla tato díla: Nadelbuch (Edition Korrespondenzen 2003), Aus dem Binnenland: drei Arten zu übersetzen (Thelem Verlag 2006) a Liebesgedichte (Edition Korrespondenzen 2014).
 • Lucie Lomová ©Robert Sedmík
  Lucie Lomová, narozená v roce 1964 v Praze, je výtvarnice a jedna z nejvýznamnějších komiksových kreslířek v České republice. Její komiksy, mimo jiné grafické novely a komiksové seriály pro děti, byly publikovány v Česku, Polsku, Německu a ve Francii a byly mnohokrát oceněny – mimo jiné cenou Golden Ribbon Award. Lucie Lomová by chtěla během svého rezidenčního pobytu v Lipsku získat nové podněty pro svou práci a vytvořit „autentický, improvizovaný“ komiks. V České republice jí naposledy vyšlo mj. dílo Anča a Pepík (Práh 2017), německy Goldene Böhmische Märchen (Práh 2008).
 • Iva Pekárková ©Kenneth Osieme
  Iva Pekárková, narozená v roce 1963 v Praze, studovala biologii. V roce 1985 emigrovala do Spojených států amerických, vlasti svého literárního vzoru – Jacka Kerouaca. Byla jednu z nemnoha taxikářek v New York City. Od roku 2005 žije v Londýně. Iva Pekárková by chtěla v nejbližší budoucnosti dokončit dva projekty – příběhy z Afriky s názvem Opravář míru a jiné ukradené příběhy a román o dětství a mládí v socialistickém Československu. V češtině vyšla v poslední době její publikace Multikulti pindy jedný český mindy (Mladá fronta 2016) a v němčině Truck Stop Rainbows (Piper Verlag 1995) a Taxi Blues (Piper Verlag 2000).
 • Kateřina Tučková ©Vojtĕch Vlk
  Kateřina Tučková, narozená v roce 1980 v Brně, je jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek. V roce 2010 obdržela nejprestižnější českou literární cenu Magnesia Litera za dílo Vyhnání Gerty Schnirch. Její nejznámější román a český bestseller Žítkovské bohyně získal hned čtyři česká ocenění a byl přeložen do 13 jazyků. Kateřina Tučková žije v Praze a Brně a pracuje jako programová ředitelka festivalu Meeting Brno, který se zabývá uměleckým zpracováním aktuálních i historických středoevropských témat. V roce 2017 byla Kateřina Tučková vyznamenána Cenou za svobodu, demokracii a lidská práva, udělovanou Ústavem pro studium totalitních režimů. Během svého rezidenčního pobytu v Lipsku by chtěla pracovat na svém románu Moudrá voda, který pojednává o řádových sestrách v komunistickém režimu. V češtině jí naposledy vyšla mj. publikace Vitka (Host 2018) a v němčině Das Vermächtnis der Göttinnen (DVA 2015).
 • Jaromiír Typlt ©Apollena Typltová
  Jaromír Typlt, narozený v roce 1973 v Nové Pace na severovýchodě Čech, je spisovatel, básník, výtvarník, kurátor, vydavatel a příležitostný překladatel z němčiny. Vystudoval češtinu a filosofii v Praze, potom pracoval jako dramaturg a kurátor. Za svou tvorbu získal v roce 1994 Cenu Jiřího Ortena. V roce 2018 mu u německého nakladatelství hochroth vyšla kniha Jaromír Typlt – oder schnurstracks. Jaromír Typlt žije v Praze, kde mj. věnuje studiu art brut. V Lipsku by chtěl připravené skici doplnit novou inspirací. V České republice mu naposledy vyšla publikace Za dlouho (Argo 2016), německy vyšlo oder schnurstracks (hochroth Verlag 2018).