Literatura Česko-německé rezidence v Brně a v Lipsku

Ahoj Leipzig
Ahoj Leipzig | Ahoj Leipzig

Měsíční rezidenční pobyty v Lipsku a v Brně pro pět autorů z České republiky a pět autorů Německa.

Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Lipským knižním veletrhem, městem Lipsko (Kulturdezernat), Goethe-Institutem  Česká republika a městem Brno vyhlašuje u příležitosti hostování České republiky na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku v Lipsku (říjen 2018 až listopad 2019) měsíční rezidenční pobyty v Lipsku a v Brně pro pět autorů z České republiky a pět autorů Německa.

Tvůrči pobyty proběhnou v období od srpna 2018 do ledna 2019, jsou určeny pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů) a jejich cílem je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Brna / Lipska.

Vedle projektu, na jehož základě budou rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký text inspirovaný Brnem/Lipskem (povídka, esej, fejeton, blog apod.).

Rezidentovi bude poskytnuto:

  • ubytování v rezidenčním bytě v Lipsku/v Brně
  • stipendium ve výši 1.000,- EUR měsíčně
  • cestovné na místo rezidence a zpět
  • měsíční jízdenka na MHD v Lipsku a v Brně. 
Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni MZK k prezentaci, autorskému čtení apod. zejména v rámci Českého roku v Lipsku a hostování ČR na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019 v době konání rezidence.
 
V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem/kou a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor/ka během rezidenčního pobytu pracoval/a, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně v rámci rezidenčního pobytu v Lipsku/Brně.”