Rychlý přístup:
Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1)Přeskočit přímo k sekundární navigaci (Alt 3)Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Literatura pro děti a mládež
Stáváš se tím, co čteš?

Ještě přednedávnem byla hranice mezi ideálem a ideologizací v literatuře pro děti a mládež tenká.
Ještě přednedávnem byla hranice mezi ideálem a ideologizací v literatuře pro děti a mládež tenká. | Foto (detail): picture alliance/ZB/ddrbildarchiv

Literatura pro děti a mládež má otevírat svět možností a zprostředkovávat ideály, normy a hodnoty v souladu s duchem doby. Kdy v tom však zachází příliš daleko? V dějinách podléhaly knihy neustále novým a novým ideologickým interpretacím nebo měly své mladé čtenářky a čtenáře nasměrovat určitým politickým směrem.

Od: Marlene Zöhrer

„Knížky pro děti jsou základem každé demokracie. Chceme-li, aby z našich dětí vyrostli zodpovědní občané, sotva je něco důležitější než dobré knihy. S nimi děti poznávají svět z prostředí svého pokojíčku.“ V rozhovoru pro týdeník Die Zeit hovoří vnuk Astrid Lindgrenové Olle Nyman o literárním odkazu své babičky a postavení a roli dětské literatury. Důvodem k rozhovoru však není například významné jubileum, nýbrž skutečnost, že počátkem léta 2019 se ve Švédsku začali na díla Astrid Lindgrenové odvolávat pravicoví politici. 
 
Olle Nyman, zároveň šéf Astrid Lindgren Company, společnosti spravující spisovatelčino dědictví, se instrumentalizaci babiččiných textů staví na odpor. Skutečnost, že si oblíbené hrdiny jejích děl uzurpují pravicoví politici, přitom působí o to podivněji, že ona sama se po celý život otevřeně a ostře zasazovala o pokojné, tolerantní a rovnoprávné soužití. Tento případ však zdaleka není ojedinělý: literatura pro děti a mládež se neustále ocitá ve službách politických, náboženských či společenských idejí a ideálů, ať už novou interpretací jako v tomto případě, nebo ji tak autoři vědomě píšou a cílí na konkrétní kontexty.

Ohlédnutí do minulosti  

Podíváme-li se do dějin německé literatury pro děti a mládež, není třeba hledat dlouho, abychom narazili na příklady podobného uzurpování – z různých směrů a ve znamení různých myšlenek. Literatura pro děti a mládež má v dnešní době podobu převážně esteticky působivé, pestré zábavy všech žánrů a stylů, ale také se děti a mladistvé snaží prostřednictvím příběhů podpořit v tom, aby z nich vyrostly zralé, sebevědomé osobnosti otevřené světu a schopné samostatného rozhodování. Úsilí, které byste jak v začátcích NDR, tak za nacistického režimu hledali marně. 

Ačkoli se ideologické pohnutky a cíle v obou případech značně lišily, shodně se tehdy usilovalo o zglajchšaltování, případně ideologicky jednotné směřování knižního trhu, připouštějící jen málo výjimek: zatímco v období od nástupu nacionálních socialistů k moci v lednu 1933 cílily řízení a cenzura literatury pro děti a mládež na literární výchovu ve službách národní pospolitosti, války a absolutní poslušnosti, literatura pro děti a mládež publikovaná po skončení druhé světové války v někdejší NDR sloužila především systematické výchově socialistických osobností. 

  „Ach, kdybych jen byl vojákem, kulkami a broky bych nepřítele rozstřílel na cimprcampr!“ Toto dílo z roku 1915 se už těm nejmenším pokoušelo zprostředkovat, že život vojáka je cíl, o nějž by měli usilovat. „Ach, kdybych jen byl vojákem, kulkami a broky bych nepřítele rozstřílel na cimprcampr!“ Toto dílo z roku 1915 se už těm nejmenším pokoušelo zprostředkovat, že život vojáka je cíl, o nějž by měli usilovat. | Foto: CC BY-NC-SA 3.0 Loewes Verlag
Ideje a ideologie, které za tím stály, lze přitom v literatuře pro děti a mládež v obou případech vystopovat už v dobách Výmarské republiky a Německého císařství – tehdy ovšem coby střípky vysoce heterogenního a mnohostranného knižního trhu. Zatímco historické romány se už od poloviny 19. století často dostávaly do služeb vlastenecké výchovy, bývaly ideologicky naladěné na válečné konflikty a s šovinistickými (pod-)tóny propagovaly pozice oslavující válku, reformní snahy na přelomu 19. a 20. století vyústily v rozvoj socialistické literatury pro děti a mládež, která tematizovala ideály jako bratrství, solidaritu a proletářskou lásku ke svobodě.

Ideál a manipulace 

Pohled do minulosti názorně ukazuje, jak tenká se místy jeví hranice mezi ideálem a ideologizací a že bývá těžké, případně nemožné paušalizovat. Proto se vyplatí mít na zřeteli, co se na trhu s literaturou pro děti a mládež děje i mimo mainstream a aktuální trendy, a kriticky se tímto vývojem zabývat. 
 
S tímto ohlédnutím navíc jasně vyniká, jak dalekou cestu literatura pro děti a mládež od svých počátků urazila. Kolika obraty si během staletí prošla v závislosti na duchu doby, na pedagogických, společenských, politických a v neposlední řadě uměleckých představách, až dospěla k otevřené a mnohostranné literatuře pro děti a mládež, jak se s ní převážně setkáváme dnes a jak ji popisuje i Olle Nyman. Za témata a základní hodnoty textů pro děti a mládež lze dnes všeobecně považovat toleranci, vlídnost, solidaritu, emancipaci, odvahu a kladení kritických otázek.