Schenker, Sybille / Grimm, Jacob und Wilhelm
Jeníček a Mařenka


Schenker, Sybille / Grimm, Jacob und Wilhelm: Hänsel und Gretel © minedition Ke grimmovskému roku 2012 připravilo nakladatelství minedition, známé svými výjimečnými (pohádkovými) obrázkovými knížkami nově ilustrované vydání pohádek bratří Grimmů. Obzvláště se mezi nimi vyjímá debut Sybille Schenker, která se své verzi „Jeníčka a Mařenky“ kombinuje nejrůznější techniky, k nimž patří například výstřižky (cut-outs), koláže a digitálně upravené siluety. Naráží tak na pohádkové knížky z 19. století. Střídání normálního a průhledného papíru navíc zdůrazňuje materiálnost objektu a vytváří prostorovou dimenzi, která na jedné straně anticipuje průběh vyprávění, na straně druhé ho ovšem narušuje. Vznikají ostré kontury a jasné kontrasty a rovněž difúzní barevné a světelné efekty. Skličující nálada, kterou text zprostředkovává, je pak jasně viditelná a hmatatelná.