Výstava plakátů a knih
"Pěkně od začátku"


Výstava plakátů a knih pražského Goethe-Institutu představuje aktuální německy psané knihy pro děti a mládež. Nabízí tak pohled na žánr vyznačující se velkou rozmanitostí. Projekt vznikl ve spolupráci s Internationale Jugendbibliothek München.

Výstava nabízí seznámení s výjimečným bohatstvím německy psané literatury pro děti a mládež. Vedle tématické rozmanitosti je působivý především způsob vyjádření. Autoři nacházejí poetickou řeč, která nepůsobí neupřímně nebo vlezle, nýbrž autenticky. I knihy pro nejmenší, kde převažuje ilustrace, se věnují – často humoristickou formou – tématům ze života, nezamlčují ale ani problémy. Většina románů pro mládež se zabývá vztahy a vývojem postav. Knihy pro děti jsou pak náročnou disciplínou, již v německy mluvících zemích mistrovsky ovládá etablovaná skupina talentovaných autorů a autorek.

Pěkně od začátku představuje v Česku poprvé nejnovější německojazyčnou literaturu pro děti a mládež napříč žánry. Vedle vynikajících autorů jako je Wolfgang Herrndorf, Andreas Steinhöfel nebo Iva Procházková, jejichž knihy již v češtině vyšly, je načase poznat další nové hlasy.

Výstava Goethe-Institutu představuje sedmnáct výjimečných německých knih pro děti a mládež prostřednictvím plakátů a knih. Výběr vychází z rozsáhlejšího přehledu, vypracovaného Mezinárodní knihovnou pro děti a mládež v Mnichově (Internationale Jugendbibliothek München).

Webová stránka projektu podrobně představuje jednotlivá díla a autory. U každého díla - kromě obrázkových knížek - je k dispozici česká ukázka v textové podobě i jako audio.