K vypůjčení
Pétanque

Pétanque Foto: Goethe-Institut / CC BY #Knihovnaveci  
#mestovpohybu

V Německu tato hra zdomácněla poté, co se Konrad Adenauer – první spolkový kancléř – ukázal v týdeníku „Wochenschau“ při hře pétanque. „Co těší spolkového kancléře, bude přece bavit určitě i mě“, pomysleli si mnozí Němci a koupili si soupravu koulí na pétanque.

Sejdi se se svými přáteli v parku, na louce nebo na nějaké rovince a otestuj si svou přesnost a zručnost, které se při hře pétanque vyžadují. Jde o to, aby se alespoň jedna tvá koule dostala pokud možno blízko k menší cílové kouli a koule protihráčů od ní zůstaly dál.

Bezpečnostní pokyny

Koule se nikdy neházejí nad úroveň boků. Podobně jako při kuželkách házíš koule nakloněný/á mírně dopředu pryč od sebe. Dávej vždy pozor, aby bylo dost místa pro hrací plochu a abys v parku nebo na louce hodem koulí nikomu nezkřížil/a cestu.

výpůjční doba

 4 týdny